Culemborg zoals het was

Het leven in Culemborg

home Boeken Audio Film Over ons Nieuws Links


Inhoud Zandrug Inhoud postkoets Inhoud herenturnen

Arbeid

Hoe was het vroeger? Woonde je waar je werkte of werkte je waar je woonde? Hoe dan ook, het was altijd bij elkaar in de buurt.

Inh ziekenzorg

Zorg

Al eeuwenlang werd en wordt in Culemborg de zorg voor ouderen en kinderen zeer serieus genomen.

Mag het iets meer zijn

Middenstand

Tot in de jaren vijftig van de vorige eeuw was een kruide­nierswinkel een bedieningswinkel. In 1948 werd het zelfbedienings- systeem  in Nederland geïntroduceerd.

Inhoud Monumentaal

Monumenten

Naast de beschermde rijks- en gemeentelijke mo- numenten kent Culemborg ook nog de categorie beeldbepalende panden.
Culemborgers

Verhalen

Historie

Inh Dreven Van versnaperingen Inhoud Kerk Inhoud cultuur Inhoud Lek en Linge Inh poppenschool Inhoud Oorlog Inhoud muziek

Religie

Geeft een bijzonder inkijk- je in de geloofsbelevenis van Culemborgers en het functioneren van hun ker- ken en gebedshuizen

Omgeving

Eeuwenlang heeft Culem- borg zijn ontwikkeling en welvaart te danken gehad aan het water. Niet alleen aan de Lek, maar ook aan andere vaarwegen in alle richtingen.

Vervoer

Rond 1700 werd Culem- borg over het land en over het water beter bereik baar.

Sport

Dat mensen uit alle lagen van de bevolking aan sport kunnen doen is niet altijd vanzelfsprekend geweest.

Onderwijs

Het  onderwijs in Culem-borg heeft vanaf de Twee- de Wereldoorlog een
spectaculaire ontwikkeling
doorgemaakt.

Straten

Namen van wijken en straten hebben vaak een historische achtergrond. Veel namen zijn lang geleden ‘in de volksmond’ ontstaan.

Vermaak

Eten en drinken zijn onlosmakelijk verbonden met vermaak en vertier, met feesten en festivitei- ten, in kleine kring of in het openbaar.

Cultuur

In dit hoofdstuk  kijken we terug op allerlei culturele uitingen en instituties, die in de afgelopen 150 jaar in Culemborg een bijzondere rol hebben gespeeld in het openbare leven.

Oorlog

De gruwelen van de Twee- de Wereldoorlog (1940- 1945) hebben ook Culem- borg in het hart getroffen en laten tot op de dag van vandaag hun sporen na.

Muziek

Prominente muziekgezel- schappen met een lang- lopend verleden. Maar ook verenigingen, die kwamen en weer gingen.

Laatste (ontbrekende) exemplaren te koop!
Een complete set van 14 num- mers voor  € 25.  Losse nummers voor  €  2,50.
Bestellen:
info@culemborgzoalshetwas.nl


Families

Bijnamen

Bijnamen verklaardExpositieruimte

De
Vierheemskinderen

Herenstraat 32, Culemborg


Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?
Vul dan uw gegevens in.

Het leven in Culemborg

Nieuw op deze site: Culemborger tijdens de watersnood in 1820

Stolpersteine
Culemborg

Stolpersteine ter nage- dachtenis aan alle door de Nazi’s vermoorde joodse en niet-joodse inwoners van Culemborg.
Culemborgs jochie in het Nationaal Militair Museum

Deze site wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volg ons op

Het zerkenmonument op het St. Janskerkhof

Lees ook Culemborgse
Voetnoten 2015-55

Zerken-St.Janskerkhof-C-2 (1).pdf