Culemborg zoals het was

Het leven in Culemborg

home Boeken Audio Film Over ons Nieuws Links

 

 

Lees en/of download het hele artikel van Alies Derwig

De Conservenfabriek van Arie Blijenberg en de “Veilingsvereniging Culemborg en Omstreken”

Ooit werd van overheidswege geëist dat er door middel van veilingen een betere controle en toezicht op de fruit- en tuinbouwproducten moest komen. Door notaris Moorrees werd al jaarlijks een grote fruitveiling gehouden, maar verder waren de kwekers en tuinders van Culemborg en omstreken aangewezen op veilingen in Utrecht, Tiel en in Geldermalsen. Daarin moest verandering komen vond men. Na verschillende besprekingen was men van oordeel dat Culemborg, mede door de gunstige ligging aan het spoor en het water, voor een veiling uitermate geschikt zou zijn.

Het resultaat van deze bijeenkomsten was dan ook dat er werd besloten tot de oprichting van een zogeheten veilingvereniging onder de naam :  

CC-1905

“Veilings Vereeniging Culemborg en Omstreken”. Het lidmaatschap bedroeg één gulden per jaar. Ook werd de Culemborgse Fruitveiling ingeschreven bij de landelijke fruitcentrale in Den Haag, waardoor ook export mogelijk was.

Zo kon het dus gebeuren dat in 1917 in Culemborg de eerste veiling gehouden werd. Deze vond plaats in een bedrijfsruimte gelegen achter het grote woonhuis in de Kattenstraat, indertijd met huisnummer 233, nu met huisnummer 20. Als directeur van de veiling werd benoemd dhr. A. Blijenberg, koopman in de fruithandel. Arie Blijenberg (1855-1927) woonde met zijn gezin in dit huis en ook het bedrijf erachter, een appeldrogerij, was van hem. (zie de nog steeds aanwezige zichtbare gevelsteen, die Arie als één jarig jongetje in de gevel plaatste).

Tweede huis aan de rechter zijde was het woonhuis van de familie Arie Blijenberg.

 

(1910 , RAR-Volders en Dorser)

(Foto, ADW)