Culemborg zoals het was

Het leven in Culemborg

home Boeken Audio Film Over ons Nieuws Links

Waarom heeft deze straat die naam ?

 

In het begin van de 17e eeuw waren in het centrum van Culemborg drie “voorname” herbergen gevestigd “‘t Gulden Hooft” (Markt 6), “De Gouden Leeuw” (Markt 8), en “De Vier Heemskinderen”.

In de Culemborgsche Courant van 16-12-1949 werd onderstaand artikel geplaatst.

 

 

Het verhaal ging dat de herberg “De Vierheemskinderen” was gevestigd op hoek Vierheemskinderstraatje/ Markt 17 omdat daar rond 1900 in de tuin een gevelsteen gevonden werd met een afbeelding van Ros Beiaard met de Vierheemskinderen. Het was dus logisch dat men dacht dat de herberg daar wel zou hebben gestaan. In die tijd woonde daar de familie Sillevis. Dhr. H. A. Sillevis was directeur van de Culemborgsche Borstel - en Kwastenfabriek, die halverwege het straatje, op nummer 8, was gevestigd.

De fabriek moet ergens in de jaren zestig van de 19e eeuw gebouwd zijn, want in 1869 heeft Sillevis met z’n borstelwerk op een internationale tentoonstelling in Amsterdam gestaan volgens onderstaande aankondiging :

 

 

“De Algemeene Catalogus der Internationale Tentoonstelling van Voorwerpen voor de huishouding en het bedrijf van den Handwerksman, 1869 519 - H. A. Sillevis – Borstelwerk, Culemborg”

Lees en/of download het hele artikel

 

Dit straatje, dat de Markt met de Herenstraat verbindt, is één van de oudste straatjes van Culemborg en al op de plattegrond van Jacob van Deventer, uit 1560, te vinden.

In de “Historische beschyjving” van Voet van Oudheusden, 1722, wordt gesproken van “De Vier Heems-Kinderen Straet”  (hier de herdruk van 1753) Deventer, uit 1560, te vinden.

Plan Culemborg 1560,  Jacob van Deventer

(bron: Weeshuis Museum)

 

 

Op de Kadasterkaart van 1811-1832, het zogenaamde Minuutplan, staan de panden en op een bijbehorende lijst hun eigenaren vermeld.

Het Vierheemskinderstraat­je wordt hier “Kinderstraatje” genoemd.

(Bron:Regionaal Archief Rivierenland, afgekort RAR)