Culemborg zoals het was

Het leven in Culemborg

home Boeken Audio Film Over ons Nieuws Links Van Zandweg tot A2

Voor 1700 waren er rondom Culemborg maar weinig wegen. Een klein aantal
daarvan was van een zandlaag voorzien om ze wat beter begaanbaar te  maken en in het rivierengebied vormden de dijken de Oost-Westverbindingen.
Pas in 1760 begon men deze te bezanden.

In de loop der tijd waren er al pogingen ondernomen, vooral vanuit Culemborg, om het wegennet te verbeteren. Zo hoopte men een schakel te kunnen zijn tussen Den Bosch en Utrecht. Halverwege de 18e eeuw werd door Abraham Perrenot, rent-meester van het graafschap Culemborg, een voorstel ingediend om een weg aan te leggen van Culemborg naar Utrecht.

De Rijksweg van Den Bosch naar Utrecht (de huidige A2) is aangelegd in de jaren ‘30 van de vorige eeuw en bestond uit een enkelbaans klinkerweg, met bij Vianen een schipbrug die bij ijsgang in de Lek gesloten moest worden.

De langs Culemborg lopende N320 is in het begin van de jaren ‘80 van de vorige eeuw aangelegd en verbindt de Betuwe met de A2.

Alles over de geschiedenis van de bereikbaarheid van Culemborg vanaf ca. 1700, over de infrastructuur en de obstakels die men tegen kwam.

Lees en/of download het hele artikel