Culemborg zoals het was

Het leven in Culemborg

home Boeken Audio Film Over ons Nieuws Links

 

Achter de Poort

Na de Tweede Wereldoorlog had Culemborg grote behoefte aan nieuwe woningen. De eerste straten werden net buiten de Vianensepoort aangelegd, ‘achter de poort’. Dit werden de Oude Rekemerstraat, de Vaartstraat en de H.P. Vermeulenstraat. De Oude Rekemerstraat is vernoemd naar de watergang, die langs de Rietveldseweg lag. Deze watergang werd ook wel Karnemelksevaart genoemd, vandaar dat men een andere straat de Vaartstraat noemde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Het was logisch dat men - zo net na de oorlog - een straat de naam wilde geven van een Culemborgse verzetsheld. De H.P. Vermeulenstraat is vernoemd naar Hendrikus (Henk) Pieter Vermeulen. Vermeulen was boekhouder op de houtzagerij van Verwoerd. Het was een rustige en zachtaardige man die in Culemborg de hulp aan onderduikers organiseerde. Henk Vermeulen werd op 31 juli 1944 gearresteerd en overgebracht naar de koepelgevangenis in Arnhem. Hij is overleden op 28 november 1944 in het concentratiekamp Aurich. Bijna alle andere straten in deze wijk zijn vernoemd naar akkers en landerijen die hier vroeger lagen: Hoge Akker, Uphof, Hoogland, Sint Jacobsplantsoen, Sint Nicolaasplantsoen en de Vicarystraat. Ongeveer op de plaats waar nu de Vicarystraat ligt, liep vroeger de Vuilikkensteeg. Aan deze steeg lag de Vuilikkenakker. Hier werden de bandieten en moordenaars begraven die voor het stadhuis waren opgehangen.

Onduidelijk is waarom toentertijd een gedeelte van de Parallelweg West naar Otto van Rees is vernoemd. De naam Otto van Rees zou nu veel beter passen in het wijkje waarin bekende Culemborgers zoals Perrenot, Heinsius en Kleynhoff zijn vernoemd. In 1951 werd aan deze Otto van Reesweg gestart met de bouw van de zo genoemde vrijetijdswoningen. Gedwongen door de woningnood besloten een twintigtal Culemborgers om in hun vrije tijd zelf een huis te bouwen. Ze moesten daarvoor eerst 3000 gulden storten. De Bouwbond NVV was daar fel tegen. De bond was bang dat door deze zelfbouw er in de toekomst werkgelegenheid verloren zou gaan. De bouw werd begeleid door een commissie van toezicht waarin namens de gemeenteraad Janus Kerkhof zitting had. Janus Kerkhof was op dat moment tevens voorzitter van de NVV afdeling Culemborg. Onder druk van de Bouwbond NVV werd Kerkhof bij de minister geroepen om zich te verantwoorden over dit zelfbouwproject. De bouw kon uiteindelijk doorgaan, maar Janus Kerkhof werd door de plaatselijke afdeling van de Bouwbond NVV gedwongen af te treden als voorzitter van de NVV afdeling Culemborg.
 

 

Deelnemers aan de vrijetijdswoningen bouwen hier hun eigen huis aan de Otto van Reesweg

 

De Vicarystraat in de jaren vijftig

De huidige vrijetijdswo-
ningen aan de Otto van Reesweg