Culemborg zoals het was

Het leven in Culemborg

home Boeken Audio Film Over ons Nieuws Links

 

Ambachtsschool

Al jaren gingen er in Culemborg stemmen op om te komen tot oprichting van een ambachtsschool, maar men kwam er niet toe om de knoop door te hakken. Na de oorlog was er een nijpend gebrek aan geschoold personeel. Vanuit werkgevers- en werknemersorganisaties werd aan het Culemborgs gemeentebestuur gevraagd naar scholingscursussen en een ambachtschool.
Door de Commissie van Toezicht op de Ambachtteekenschool werd een onderzoek ingesteld naar de haalbaarheid en op 13 mei 1946 was de officieuze oprichting van de Stichting Ambachtsschool voor Culemborg en Omstreken een feit.

Na veel moeite werd de helft van de voormalige openbare lagere school (de zogenoemde Laanschool) aan de Goilberdingerstraat 14 van de gemeente Culemborg gehuurd. Men had er  de beschikking over vier leslokalen, een directeurskamer en een garderobe. De leslokalen waren ingericht als houtwerkplaats, metaalwerkplaats, tekenzaal en een lokaal voor theorieonderwijs.
 

De inventaris van de Ambachtsschool werd met kunst- en vliegwerk samengebracht door  particulieren en bedrijven die hun machines afstonden machines en de werktuigen en werkbanken in bruikleen gaven. Zo was de inrichting van de tekenzaal door de Gemeentelijke Avondteekenschool  gratis aan de stichting overgedaan.
Op  2 september 1946 kon de dagambachtsschool beginnen met 68 leerlingen, waarvan de grootste helft uit Culemborg kwam.
Er werd opgeleid voor houtbewerking (timmeren en meubelmaken), metaalbewerking (smeden, bankwerken en edelsmeden) en schilderen en metselen. Er werden avondscholingscursussen gegeven werkenden ‘in de gelegenheid te stellen zich verder in hun vak te bekwamen’.

 

Lees en/of download het hele artikel