Culemborg zoals het was

Het leven in Culemborg

home Boeken Audio Film Over ons Nieuws Links

 

Begraafplaatsen

Voor 1870 waren er diverse kerkhoven in de stad: de algemene begraafplaats op het St. Janskerkhof, de Rooms-Katholieke begraafplaats ( langs de binnengracht tussen de Markt en de Papenhoek) en de Joodse begraafplaats aan de Westerwal.

Sinds 1828 was bij wet bepaald dat nieuwe begraafplaatsen buiten de bebouwde kom moesten worden aangelegd. Zo onstond een begraafplaats aan de Achterweg, die werd verdeeld in een algemeen gedeelte, een Rooms-Katholiek, een Nederlands Hervormd en een Joods deel. Elk gedeelte werd in eigendom verkregen. Het oudste graf dateert van 1873.
In 1930 vond een uitbreiding plaats.

Na de Tweede Wereldoorlog ontstond de behoefte om specifieke groepen te eren en te herdenken. Er  werden diverse monumenten geplaatst o.a. waar jaarlijks op 4 mei de Dodenherdenking plaats vindt. Naast het algemene oorlogsmonument (een witte pilaar met een vrouwenfiguur), zijn er nog drie graven van Engelse vliegers, er staat een herdenkings-zuil voor tien omgekomen Culemborgse oorlogsslachtoffers en voor de vijf soldaten uit Culemborgs die omkwamen tijdens de politionele acties in het voormalige Nederlands-Indië. Op de Joodse begraafplaats staat een groot monument voor de 38 Joden die uit Culemborg zijn weggevoerd en nooit meer teruggekomen.

Tot 2000 was het beheer van de begraafplaatsen nog verdeeld over de gemeente en de verschillende kerken. Dat was op den duur (met circa 60-70 begravingen per jaar) niet rendabel. In 1996 was de Beheersstichting Begraafplaatsen Culemborg (BBC) opgericht, de gemeente sloot zich in 1997 aan. In 2000 werd het gehele beheer van de begraafplaats bij de stichting BBC ondergebracht. Het is een voor een begraafplaats tamelijk unieke bestuurlijke constructie in Nederland.
In datzelfde jaar werd op de Algemene begraafplaats ook een gedeelte ingericht voor Islamitische graven.

De uitbreiding van de begraafplaats sinds 2007, De Plantagehof, geldt tegenwoordig als een modelbegraafplaats die door vertegenwoordigers van andere gemeenten uit het hele land als voorbeeld wordt bekeken. Het eigendom ervan is, in tegenstelling tot de oude begraafplaats volledig in handen van de stichting.

Rob den Boer sprak in 2012 met de voorzitter van de Beheersstichting van dat moment,
Hans Eland.

Lees en/of download het hele artikel