Culemborg zoals het was

Het leven in Culemborg

home Boeken Audio Film Over ons Nieuws Links

 

Burgemeester Ype Keestra

Geboren: 3 januari 1891 in Tzum (gemeente Franekeradeel, Friesland)
Overleden: 28 februari 1959 in Cuijk


Wetenswaardigheid
Als burgemeester zette hij zich in voor de aanleg van plantsoenen langs de stadsgrachten op plaatsen van voormalige vuilnisbelten. Maakte zich ook sterk voor het afbreken van de vervallen volkslogementen (hotel De Dierentuin). 

 

Stoere, krachtige katholieke Fries, die vanaf zijn achttiende werkzaam was in het lokale bestuur. Na een loopbaan op diverse gemeenteadministraties, die hij eindigde als plaatsvervangend gemeentesecretaris van Den Bosch, was hij bijna een kwart eeuw burgemeester van Culemborg. Zat één jaar voor de Roomsch-Katholieke Staatspartij RKSP in de Tweede Kamer.

Toen burgemeester Keestra enige tijd in Culemborg was, zag hij de noodzaak in van het bouwen van woningen. Toen dit onderwerp in de gemeenteraad aan de orde kwam, bleek onder de raadsleden grote verdeeldheid te bestaan. De grote tegenstand kwam en werd georganiseerd door het bestuur van de bestaande woningbouwvereniging D.E.S. (Door Eendracht Sterk). Deze woningbouwvereniging was bang dat de vele (vooral bouwvallige) woningen van D.E.S. in huur zouden dalen of leeg zouden komen te staan. Burgemeester Keestra was een strijdbaar man en nam geen genoegen met die oppositie.

De strijd in voor en tegen werd hoofdzakelijk in de gemeenteraad uitgevochten. De raadsvergaderingen werden hierdoor zo aantrekkelijk voor het publiek, dat men al uren voor aanvang van de raadsvergaderingen in lange rijen stond te wachten voor een plaatsje op de publieke tribune. De raadsvergaderingen gingen gepaard met ruzies en banvloeken. Bovendien was het geen uitzondering als een raadslid, die in de vorige vergadering voor was geweest, in de volgende vergadering tegen was.

Burgemeester Keestra zag wel in dat hij niet volledig zijn zin zou krijgen om de door hem gewilde 250 woningen te kunnen bouwen. Daarom vroeg hij toestemming voor 500 woningen. Ten slotte kreeg de oppositie haar zin om maar 250 woningen te bouwen. Dit is het woningcomplex Hemkavoet geworden. Het complex is een aantal jaren geleden afgebroken voor nieuwe woningen.

Keestra was dik bevriend met de heer L. Wust. Na een lange dagtaak op het stadhuis, stapte hij dikwijls bij Wust binnen. De heer Wust was een hartelijke gastheer en de gesprekken duurden soms tot ver in de nacht.

Midden in zijn bloeiende regeerperiode sloeg de oorlog toe. Hij hield nog enige tijd stand maar moest uiteindelijk, om aan arrestatie te ontkomen, onderduiken. Na de oorlog kwam hij als een gebroken man terug. De heer Klumper van de PVDA heeft voor hem na de oorlog nog een tijdje waargenomen. Na een korte opleving was het met hem gebeurd. De gemeenteraad heeft hem nadien nog geëerd door een gedeelte van de Westersingel te veranderen in Burgemeester Keestrasingel.

 

Bronnen: De heer Hazendonk.
             Parlement & Politiek.

 

Gemeentebestuur bijeen op 7 december 1940. Lokatie, café restaurant De Klok.

Ter nagedachtenis aan burgemeester Keestra werd een gedeelte van de Westersingel omgedoopt tot Burgemeester Keestrasingel.