Culemborg zoals het was

Het leven in Culemborg

home Boeken Audio Film Over ons Nieuws Links

 

Culemborgse Burgerwacht

In 1918 heerste er in Nederland grote ontevredenheid over de slechte economische toestand. Toen er in Rusland en Duitsland opstanden uitbraken dacht de leider van de Sociaal-Democratische ArbeidersPartij (SDAP), Pieter Jelles Troelstra, dat ook in Nederland de tijd rijp was voor een sociale revolutie. Maar Nederland bleek veel gezagsgetrouwer dan verwacht en de plannen van Troelstra mislukten.

Bij de regering zat de schrik er echter goed in en er werd besloten om in alle steden en dorpen vrijwilligers op te leiden tot weerbare groepen, zogenaamde burgerwachten. Die burgerwachten hadden tot taak het bewaken van openbare gebouwen en het assisteren van de politie bij revolutionair geweld. Zij moesten daarom ook bewapend zijn. Maar de meeste Nederlanders hadden van deze burgerwachten niet zo’n hoge pet op. In de kranten verschenen van tijd tot tijd spotprenten waarin de leden werden afgeschilderd als oud en niet geschikt voor hun functie.
 

 

Lees en/of download het hele artikel