Culemborg zoals het was

Het leven in Culemborg

home Boeken Audio Film Over ons Nieuws Links

Canon van Culemborg

De canon van Culem- borg voert u langs de hoogtepunten van de Culemborgse geschie- denis. Klik hier en laat u verrassen.


Concordia
Toen Concordia in 1869 werd opgericht, bestonden de muzikale activiteiten voornamelijk uit militaire marsmuziek  ten behoeve van de plaatselijke Schutterij. Deze voorlopers van de tamboers  waren de sfeerbepalers van de verdedigers  van de stad. Omdat communicatiemiddelen zoals de radio nog moesten worden uitgevonden, was musiceren een favoriet  tijdverdrijf in de verder schaarse vrije  tijd. Ook ter verhoging van de sfeer bij  evenementen was een muziekcorps of  fanfare onontbeerlijk. Het jaar 1869 wordt als oprichtingsjaar  beschouwd omdat op 1 juli van dat jaar  Marten Klimmerboom, destijds organist van de Nederlands Hervormde Kerk te Culemborg, kapelmeester bij die toenmalige schutters werd.
In de zomer van 1901 besloot de toenmalige Koningin Wilhelmina tot opheffing van de Schutterijen, omdat hun taken werden overgenomen door  het leger. De schutters dienden hun  wapens in te leveren, maar mochten hun muziekinstrumenten behouden. De Culemborgse Schutterij werd uiteindelijk in 1908 opgeheven en het daaraan verbonden muziekcorps werd omgezet in de muziekvereniging ‘Concordia’. Vanaf datzelfde jaar ontving Concordia jaarlijks een gemeentelijke subsidie. Als  tegenprestatie diende de muziekvereniging 's zomers een aantal concerten te geven. Deze concerten werden aanvankelijk gegeven in een muziektent, die in  de buurt stond van waar nu nog ‘Casa  Blanca’ staat. Het verhaal gaat dat een gedeelte van het hout, benodigd voor de opbouw van de muziektent, enkele jaren daarvoor nog dienst had gedaan als schavot bij de Binnenpoort. Over recycling  gesproken!
De vereniging en haar muzikanten hebben in de loop van al die jaren voor veel krachtproeven gestaan. Zo was zeker één van die opmerkelijke gebeurtenissen (die heel veel jaren later nog onverwacht zijn uitwerking bleek te hebben)  de afscheiding in 1888 van een aantal muzikanten uit de toenmalige Schutterij. Die voormalige schutters richtten een eigen muziekvereniging onder de naam  ‘Crescendo’ op, nu bekend als Koninklijke Harmonie Pieter Aafjes.
De leeftijd van Concordia - 80-jarig bestaan in 1949 - en de vele behaalde  muzikale successen in de voorafgaande decennia, leidden er toen toe dat een aanvraag werd ingediend voor het verkrijgen van het predicaat ‘Koninklijk’.
Deze aanvraag bleef vervolgens lange tijd in beraad, vanwege de veronderstelde concurrentie met de zustervereniging en haar ontstaansgeschiedenis. Verschillende interventies en aanbevelingen van de burgemeester van Culemborg én optredens van beide corpsen in het bijzijn van  de Koningin en de Commissaris der Koningin in Gelderland, bij de grootse ‘Jan Van Riebeeckfeesten’ in 1952, leidden  er uiteindelijk toch toe dat beide corpsen op 30 april 1953 het predicaat ‘Koninklijk’ kregen verleend. Vanaf die dag draagt de vereniging met  gepaste trots de naam ‘Koninklijk Stedelijk Muziekcorps Concordia’.
Het corps staat nu aan de vooravond van belangrijke ontwikkelingen, waarbij een weg wordt ingeslagen naar een orkest anno 2013: een grotere toegankelijkheid voor meer verschillende muziekinstrumenten, een modern repertoire en themagerichte optredens zijn zaken die  verder ontwikkeld gaan worden. Concordia blijft zich vernieuwen.
Bestuur Muziekvereniging Concordia
Meer informatie:
www.ksmconcordia.nl

Muziekcorps Concordia in de jaren 20 van de vorige eeuw met in hun midden de dirigent Marten Klimmerboom


Omdat communicatie-middelen zoals de ra- dio nog moesten wor- den uitgevonden, was musiceren een favo- riet  tijdverdrijf in de verder schaarse vrije tijd.

De Koninklijk Stedelijk Muziekcorps Concordia in de jaren tachtig van de vorige eeuw


Dirigent Marten Klimmerboom