Culemborg zoals het was

Het leven in Culemborg

home Boeken Audio Film Over ons Nieuws Links

 

Culemborgse meubelfabriek De Tors

Het personeel van meubelfabriek De Tors in de jaren vijftig van de vorige eeuw. Zittend achter de tafel Arnold Collé  en zittend uiterst rechts, zijn broer Willy Collé jr.
Foto beschikbaar gesteld door mevr. Van Munster.

 

 

De Culemborgse Meubelfabriek „De Tors" werd in 1880 door de Heer A.  Collé Sr. Opgericht. Dit bedrijf behoorde dus tot de oudste meubelfabrieken  ter plaatse. Door als een der eersten hier in het land het z.g. „getorste"'  meubel te pousseren, had zij zich door het gehele land een grote en goede bekendheid verworven. Het is aan deze omstandigheid, dat het bedrijf  zijn handelsnaam heeft ontleend.  

 

Na de dood van de stichter, in 1930, werd het bedrijf door zijn zoons  voortgezet. Sinds het overlijden van de firmant Joh. Collé — in 1948 — bestond de directie uit de firmanten J. S. Collé, W. C. C. B. Collé, Arnold  Collé en Willy Collé Jr. De laatst- genoemden waren in de plaats getreden van  boven-genoemde overleden firmant.  
Overtuigd van de deugdelijkheid en de mo- gelijkheden van het specifieke Culemborgse meubel hadden zij deze overtuiging ten grondslag gelegd  aan hun werk. Men ver- vaardigde haardfauteuils, salons, club- stellen, bankstellen en huiskamergarni- turen.  Met de tijd meegaande werden
blanke meubelen vervaardigd, welke in Ne- derland goede opgang maakten.
De export naar België, welke een verant- woord gedeelte der productie omvatte, werd met succes gevoerd. Haar  grootste werk- zaamheden werden echter bepaald door de binnenlandse markt.  Het aantal personen, dat direct bij het productieproces betrokken was, bedroeg begin jaren vijftig van de vorige eeuw 55. In 1955 heeft de fabriek haar 75-jarig bestaan herdacht, waarbij men met gerechtmatige trots terug  kon zien op een periode van werkzaamheid en geleidelijke ontwikkeling.  

Het bedrijfselftal van de meubelfabriek De Tors uit de jaren vijftig van de vorige eeuw.
Foto beschikbaar gesteld door mevr. Van Munster.