Culemborg zoals het was

Het leven in Culemborg

home Boeken Audio Film Over ons Nieuws Links

Familie Van der Winkel

Voorzaten van deze familie komen we voor het eerst in Culemborg tegen als jonker Jasper van Culemborg op 21 augustus 1480 een huis verkoopt aan Cornelis Berentszoon. Het huis, het huidige Caffaigne, was gelegen in de ´Achterstrait´ naast het vrouwenconvent Mariëncroon,. Deze Cornelis Berentszoon was in de stad een rijk en invloedrijk man. Tijdens zijn leven heeft hij hier in Culemborg o.a de functies vervuld van schepen van de stad, gasthuismeester van het Pietersgasthuis, heemraad van het land van Culemborg en rentmeester van de graaf.
Aan het eind van de 16e eeuw hebben nazaten van deze Cornelis Berentszoon een boerderij gepacht van de graaf van Culemborg, op een stuk grond de “Winkel” gelegen ten oosten van Maurik. Hoogstwaarschijnlijk zijn zij aan het eind van de 17e eeuw (rond het rampjaar 1672) naar Culemborg teruggekomen. Rond die tijd woont er in de Buiten Molenstraat een Cornelis Berentszoon. Alleen draagt deze Cornelis Berentszoon nu de naam Cornelis Berentszoon van der Winckel. Zoals gebruikelijk in die tijd zal ook bij hem aan zijn naam de plaats zijn toegevoegd vanwaar hij gekomen is, namelijk van het stuk grond de “Winkel” in Maurik.
Deze familie blijkt in die tijd welgesteld te zijn. Zij pachten veel grond rondom Culemborg, kopen huizen en laten zich voor hoge bedragen begraven Zo wordt een kleinzoon van Cornelis Berentszoon, Barent, voor 13 gulden begraven. Dit is in die tijd een jaarloon voor een gewone werkman. Veel over deze familie is terug te vinden in de stadsrekeningen van de stad Culemborg. Zo hebben ze bijvoorbeeld verschillende malen het schoonmaken van de Bisschopsgraaf aangenomen maar ook pachtten zij regelmatig de stadsgrachten.
Rond 1800 is van deze welstand niet zo veel meer over. Dan drijft de laatste nazaat van Cornelis Berentszoon,
ene Pieter van der Winkel, in de Prijssestraat een winkeltje in stoffen en manufacturen. Door de vele wanbetalers was hij gedwongen zijn winkel te sluiten. De twee grootse niet te innen posten waren van de rentmeester van het Weeshuis, 124 gulden en van Van Hoytema, 40 gulden.
Alle huidige Culemborgers die de naam Van der Winkel dragen zijn nazaten van deze Pieter van der Winkel en zijn vrouw Dirkje Nieuwenhuizen.
Het Caffaigne in de Everwijnstraat

Foto genomen tijdens het 25 jarig huwelijksfeest van Henk van der Winkel en Johanna Kemink. Lokatie: Oosterwal 47.

1 Jacobus Johannes van der Winkel. (Job)
2 Dirk van der Winkel.
3 Hendrik van der Winkel. (Henk)
4 Pieter van der Winkel. (Piet)
5 Jacobus Johannes van der Winkel. (Jack)

Job van der Winkel, de patras familias


Nageslacht Cornis Berentsz.pdf

Meer informatie over deze familie vindt u op hun site.