Culemborg zoals het was

Het leven in Culemborg

home Boeken Audio Film Over ons Nieuws Links

Kerkgenootschap Filadelfia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iedere Culemborger kent het kleine  witte kerkje, dat je passeert als je  vanaf de A2 bij het eerste stoplicht  linksaf slaat. Weinig Culemborgers  kennen de naam van het kerkje of  weten iets over de geschiedenis.

De naam Filadelfia, letterlijk naastenliefde, is ontleend aan een plaats die in  de bijbel wordt genoemd. De eerste daad, die later tot de bouw  van deze kerk zou leiden, was in 1933  het stichten van een nieuwe geloofsgemeenschap door Jacobus den Hartog,  samen met zijn broer, de fietsenmaker  A. den Hartog. Met enkele familieleden begonnen, kon de groeiende  gemeente zich in de oorlog al een  eigen dominee veroorloven: ds. H. van  Kooten, die van 1943 tot 1946 bleef. In 1955 was ds. Stikkers een korte  periode voorganger, maar verder heeft  de gemeente het altijd zonder eigen  predikant moeten stellen.

Den Hartog overleed in 1963, maar  nog altijd worden zijn preken gelezen,  ook in de kerkdienst. In de gemeente worden geen sacramenten bediend, dat wil zeggen dat er geen Avondmaal wordt gevierd en dat er niet wordt gedoopt. Er zijn geen ambten en men brengt geen stem uit bij verkiezingen. De gemeenschap is naar binnen gericht. De levensstijl is uitgesproken reformatorisch. Er wordt op elkaar gelet.

Het witte kerkje werd in 1995 geopend en verving de oude houten kerk uit 1970. De bouwkosten van 1.5 miljoen gulden werden bijeengebracht door 20 kostwinners. In die dagen werd het kerkje nog door circa 100 mensen bezocht. In de jaren voorafgaand aan 2011 vertrekken veel mensen uit de gemeente naar omliggende Gereformeerde gemeenten of naar de Christelijk Gereformeerde Kerk.

Nini Vonk-Wartena