Culemborg zoals het was

Het leven in Culemborg

home Boeken Audio Film Over ons Nieuws Links

 

Theater De Fransche School

Theater De Fransche School is sinds 1981 gehuisvest in het gelijknamige gebouw aan de Havendijk. De Fransche School was aanvankelijk een gemeentelijke stichting, die tot doel had om het theater aan de Havendijk te exploiteren. In de jaren negentig heeft een verzelfstandiging plaatsgevonden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de In de beginjaren draaide Theater De  Fransche School vrijwel uitsluitend op  vrijwilligers. In de jaren daarna is het  theater doorgegroeid tot de professionele organisatie, die het nu is.  Theater De Fransche School is een klein theater, met 120 zitplaatsen. Het  is geschikt voor theater en film. In  2011 waren er 101 theatervoorstellingen en 40 filmvoorstellingen. Daarnaast  vonden er nog 51 schoolvoorstellingen  plaats. Het theater is bijzonder geliefd  bij (bekende) cabaretiers, die hier graag  komen voor de leesvoorstellingen en  try-outs van hun nieuwe programma’s.
De toekomst van Theater De Fransche  School is ongewis. Enerzijds heeft het  gebouw een aantal knelpunten in verband met Arbowetgeving en achterstallig onderhoud. De gemeenteraad heeft  echter eind 2011 een streep gezet door  alle nieuw- en verbouwopties voor het  theater. Anderzijds loopt de gemeentelijke subsidiëring van het theater sterk  terug. In antwoord hierop is de Initiatiefgroep  Stadspodium Culemborg opgericht,  die zich inzet voor het behoud en de  ontwikkeling van een levendig cul-tureel klimaat en een stadspodium in  Culemborg. Er wordt gewerkt aan  een toekomstscenario waarbij wordt  gekoerst op een theater ‘van, voor en  door de stad’.

Wilma Dehing