Culemborg zoals het was

Het leven in Culemborg

home Boeken Audio Film Over ons Nieuws Links

 

Goilberdingenstraat

Als je in vroeger tijden vanuit het westen Culemborg bezocht dan kwam je, nadat je de  stadspoort gepasseerd was, in de Goilberdingerstraat. Dat was in de 17e eeuw een voorname straat met aan de noordzijde de gebouwen, huisjes en tuinen van het St. Pieters Gasthuis en aan de zuidzijde verschillende voorname huizen.

Goilberdingerstraat 7. 9. 11 en 13

Op de plek van het huidige appartementencomplex stond in de 18e eeuw  het Algemeen Ziekenhuis van Culemborg.

 

GS no 1

Goilberdingerstraat 1

Een grutter, effectenhandelaar, bankdirecteur, kantonrechter, kandidaat-notaris, meubelfabrikant, tandarts, musicus en tuinarchitect. Zomaar een greep uit de bewoners van dit pand.
Een onderzoek naar de geschiedenis van Goilberdingerstraat 1.
 

Gsno 8 en 10

Goilberdingerstraat 8 en 10

In beide panden woonde en werkte de laatste stadsboer van Culemborg, Toon van Vuren samen met zijn vrouw Dirkje van der Winkel en hun drie dochters.

ziekenhuis Goilberdingerstraat 2B

Goilberdingerstraat 2b

Het huidige hoekpand Goilberdingerstraat 2b is een samenvoeging van twee panden. Pas in 1927 werden de panden kadastraal  samengevoegd maar in werkelijkheid moet dit al veel eerder zijn gebeurd.

 

Straat Goilberdingen

Goilberdingerstraat 21, 23 en 25

Het pand dat hier ooit gestaan heeft, bood onderdak aan heel veel personen. Uiteindelijk is dit pand in een vuurzee ten onder gegaan.

GS 212325