Culemborg zoals het was

Het leven in Culemborg

home Boeken Audio Film Over ons Nieuws Links

 

Goilberdingenstraat

De eerste huizen van de nederzetting Culemborg – in de 14e eeuw ontstaan op de zandrug langs de Meer – stonden aan beide zijden van de Voorstraat (nu de Markt) en aan de zuidzijde van de huidige Kattenstraat en Goilberdingerstraat. De Goilberdingerstraat maakte in die tijd deel uit van het tracé van de Lekdijk: dat liep via de (huidige) Achterweg, Waldeck Pyrmontdreef, Slotstraat en Kattenstraat door in de Goilberdingerstraat.

Rond 1900 zijn de meest in het oog springende panden aan de noordzijde de stadsboerderij van Johannes Klein, het ziekenhuis, het huis met de twee hoge ramen, het herenhuis van Van Eck en de Lutherse kerk. Aan de zuidzijde zijn dat het café Van Heusden, de smederij van Van Rijn, de stadsboerderij van Van Vuren en de Laanschool.

Aan het begin van de 20e eeuw loopt ook het traject van de TBC-tram (Tiel-Buren-Culemborg) door de Goilberdingerstraat. Daarvoor moest de brug over de stadsgracht worden verbreed en verzwaard.

In de jaren zestig van de vorige eeuw was de Goilberdingerstraat nog steeds een bedrijvige straat. Je had er de stoffenwinkel van Peter van Kessel, de kruidenierswinkel van mevrouw Blijenberg, de antiekhandel van Kuik (bijnaam De Mobie), de bloemenwinkel van Vermeulen (bijnaam De Bevert),  het woonhuis met praktijkruimte van Dokter Brouwer, de Huishoudschool, café Van Heusden, de smederij van Koos van Rijn, de stadsboerderij van Van Vuren, de Laanschool,de sigarenwinkel van Jo Kuik en – over de brug –  de voormalige sigarenfabriek waarin nu Betuwe Wereldwijd is gevestigd. En tegen de huidige dijk de tennisbanen van de tennisvereniging De Doelen, die daar in de jaren vijftig van de vorige eeuw naartoe waren verhuisd vanaf het toenmalige gemeentelijk sportpark aan de Westersingel.

De Goilberdingerstraat is nu een stille straat geworden. Van de oude bedrijvigheid is weinig meer terug te vinden. Maar de geschiedenis van de huizen en hun bewoners maakt een stukje van de geschiedenis van de straat weer levend.

In een serie losse delen wordt de geschiedenis beschreven van afzonderlijke adressen in de Goilberdingerstraat. Aan uitbreiding van deze serie wordt nog gewerkt. Maar de huis-grafieën van de volgende adressen zijn hieronder beschikbaar:

 

GS no 1 Gsno 8 en 10 ziekenhuis Goilberdingerstraat 2B Straat Goilberdingen GS 212325