Culemborg zoals het was

Het leven in Culemborg

home Boeken Audio Film Over ons Nieuws Links

 

Goilberdingerstraat no. 1

In 1882 stonden er op het huidige perceel  “twee huizen onder een dak” ..
Jan Hendrik van Eck, grutter, liet er een fraai herenhuis bouwen dat hij in 1884 betrok, samen met zijn huishoudster. Het ontwerp was van architect G. Prins.
Omdat het pand zo dicht tegen de kerk aan lag waren er wel de nodige “bedingen en bepalingen”, bijvoorbeeld over de huurders van dat moment en dat er bij afbraak of verbouwing van de panden ““
zullen er geene fabrieken of trafieken mogen worden geplaatst, noch eenig bedrijf zal mogen worden uitgeoefend, hinderlijk voor de in genoemde kerk te houden godsdienstoefeningen”.
De grutterij werd overgenomen door W. van Beekum uit Meerkerk. De heer Van Eck bleef tot zijn overlijden in 1904 in de woning wonen.

 

In 1905  kocht dhr. Arie Blijenberg Wzn  het huis, met erf en schuur, van de erven J.H. van Eck. Hij ging er niet zelf wonen maar verhuurde het pand aan de familie Evers. Zowel de heer Evers, als diens vrouw waren-  uit verschillende families  - kleinkinderen van twee Culemborgse burgemeesters, n.l. Jan Hendrik Albert Ziegenhirt von Rosenthal en Hendrik Paulus van Heijst.
De familie Evers verhuisde in 1909 toen de heer des huizes werd benoemd tot  “kantonrechter-plaatsvervanger” in het kanton Heerenveen.

De volgende bewoner/huurder betrok het huis: Clement Paul Everard Gori. Hij kwam uit Leiden. De heer Gori was van beroep kantoorbediende, boekhouder, kassier, effectenhandelaar en bankdirecteur. In 1916 verhuisde het gezin naar Utrecht.

Piet George Aleid Verwoert (Culemborg, 1883) was de volgende huurder/ bewoner. Hij was de zoon van A.S. Verwoert, de “stoomhoutzaagmolenaar” en houthandelaar aan de Rijksstraatweg..
De heer Verwoert kon het huis en de schuren in 1923 kopen via een veiling. Hij werkte in het bedrijf van zijn vader als houthandelaar maar hij was, samen met zijn vrouw zeer actief in het openbare leven in Culemborg.
Toen het huis van zijn ouders aan het Voorburg 1  in 1936 leeg kwam, verhuisde het gezin Verwoert hier naar toe en werd de Goilberdingerstraat 1 weer verhuurd, deze keer aan de heer en mevrouw Otto Gerard Sap, candidaat-notaris in Culemborg.
Twee jaar later, in 1938, vertrok het gezin naar Delft waar de heer Sap als notaris werd benoemd..

De heer L.J. Backer en zijn echtgenote M.E. Grandia betrokken het pand als huurders. De heer Backer had samen met J. van Haaften een tandartspraktijk aan de Markt in
Culemborg. Later dat jaar verhuisde deze praktijk naar de Goilberdingerstraat, tot in 1947, toen vertrokken de heer en mevrouw Backer naar Den Haag.

Hierna kwam er weer een Verwoert in de het pand, een zoon van de eigenaar: Antonius Stephanus Verwoert en diens vrouw Elizabeth Reumann. Zij woonden er vanaf 1947. In 1951 verkocht de heer Verwoert het huis aan de gebroeders Dirk Jacobus, Thomas en Jan Jilles van der Stroom . Zij waren ieder voor 1/3 eigenaar. In 1957 werd het pand Goilberdingerstraat 1 eigendom van “N.V. Gebroeders van der Stroom Electrische Meubelfabriek”.
Autohandel Sterk en Brandwijk uit Acquoy was in 1967 geïnteresseerd in het pand, zij wilden hun bedrijf in Culemborg vestigen en men vroeg een vijftal vergunningen aan bij de Gemeente Culemborg. Dat gaf nog heel veel haken en ogen en uiteindelijk heeft Autohandel Sterk en Brandwijk zich er nooit gevestigd.
Het pand werd in 1967 verkocht aan Lourens Krouwel. De heer Krouwel was musicus en in Culemborg bekend vanwege de oprichting van diverse zangkoren. Hij woonde er tot 1973 met zijn echtgenote.

De volgende eigenaar werd Ir. Arnoldus Leonardus Joseph Wijnhoven. De heer Wijnhoven en zijn vrouw waren tuin- en landschapsarchitecten. Zijn vrouw viel met het ontwerp van hun tuin in de prijzen.
Het gezin Wijnhoven vertrok in 1987 uit Culemborg.

Het huis werd verkocht aan Peter Willem de Graaf, chirurg. Het echtpaar woonde tot 1990 aan de Goilberdingerstraat.
In dat jaar kochten de huidige bewoners het pand.

Lees en/of download het hele artikel van Ida Wierenga