Culemborg zoals het was

Het leven in Culemborg

home Boeken Audio Film Over ons Nieuws Links

 

Goilberdingerstraat 2b

Het huidige hoekpand Goilberdingerstraat 2b is een samenvoeging van twee panden. Kadastraal bekend onder de nummers 761 en 762. In het pand 761 woonde in het midden van de negentiende eeuw de timmerman Antonie Nieuwenhuizen en in het pand 762 woonde Gerardus de Wild. In 1890 is de kadastrale nummering verander in respectievelijk 2926 en 2927 met de huisnummers 335 en 336. Pas in 1927 werden de panden 2926 en 2927 kadastraal samengevoegd tot 3975 maar in werkelijkheid moet dit al veel eerder zijn gebeurd. Dit blijkt o.a. uit de bouwtekeningen van 1914 toen Hendrik Jan  van Heusden dit hoekpand kocht.

Tot die tijd was in dit pand de winkel in uurwerken en zilverwerk gevestigd van de heer G. Korz. De advertentie van de winkel van Korz is uit de Culemborgse Courant van 6 september 1888. In 1922 is de heer Korz in de Lek verdronken

Hendrik Jan van Heusden, geboren op 8 juni 1892 in de Binnen Molenstraat kocht op 23 maart 1914 de tot dan toe kadastrale bekend staande panden 2927 en 2926 (zijn op dat moment al samengevoegd maar nog niet bij het kadaster ingevoerd) van Gijsbertus Balvers te Culemborg voor de prijs van ƒ3600,00
Op die datum tekent Hendrik Jan van Heusden een schuldbekentenis met hypotheek aan Geert Antonus Poenders ter waarde van  ƒ 2500,00.
Tevens tekent hij een schuldbekentenis met hypotheek en borgtocht met de Bierbrouwerij Amstel te Amsterdam ter waarde van ƒ 1500,00. Zijn vader Gradus Leendert van Heusden staat hiervoor borg.

Op 23 februari 1914 diende Van Heusden een aanvraag met bouwtekening in bij de gemeente Culemborg om dit hoekpand te mogen verbouwen tot een café met bottelarij. Het werk van de verbouwing bestond uit het gedeeltelijk slopen van de binnenmuren en vloeren en het plaatsen van een nieuwe deur en kozijnen in voor- en zijgevel.

In een brief aan de aannemer gaf de heer Van Heusden o. a. aan dat in het café en in de kamer houten vloeren moesten worden gelegd en:  “Het café en de kamer rondom te betingelen  met hout uit de afbraak komend. In het café een lambrisering te zetten van kraaldeel rondom, voor het plafon een raamwerk te maken van hout uit de afbraak voor het bespannen van linnen welke raamwerk dan tegen de zolderribben wordt bevestigd, voorts op de houten vloeren plinten aanbrengen, voor het privaat te gebruiken de bestaande bril.”

Op 9 mei 1914 vroeg hij ontheffing voor de door hem op 16 februari ingediende bouwtekening (oppervlakte open ruimte bedraagt 18 vierkante meter en moet volgens het gebouw 29 vierkante meter zijn).

 

 

 

Familie Van Heusden

Hendrik Jan van Heusden werd op 8 junu 1892 geboren in Wijk D op nummer 127 (Binnenmolenstraat). Zijn vader was Gerardus Leendert van Heusden van beroep: brief-en telegrambesteller. Zijn moeder was Neeltje de Swart.
Hendrik Jan van Heusden was getrouwd met Wilhelmina van Bommel, geboren op 13 april 1893 te Capelle a/d IJsel.

Op 7 mei 1919 hebben Hendrik Jan van Heusden en zijn vrouw Wilhelmina hun intrek genomen in het hoekpand Herenstraat/Goilberdingerstraat. Zij zaten dan nog volop in de verbouwing. Er werden hier in volgende jaren vijf kinderen geboren.
Margaretha Hendrika van Heusden, geboren op 7 maart 1920
Neeltje van Heusden, geboren 17 november 1921
Elizabeth van Heusden, geboren 13 mei 1926
Henny van Heusden, geboren 8 juni 1928
Gerarda Johanna van Heusden, geboren 23 januari 1932

Hoe de verbouwing van het pand is verlopen is moeilijk te zeggen, feit is dat pas in 1925 een steen in de zijgevel werd ingemetseld met daarop de tekst:

 

Hendrik Jan van Heusden beperkte zich niet alleen tot zijn café en bottelarij maar begon ook een autobusdienst op Tiel, Utrecht en Leerdam. Zo kon je op maandag naar Tiel, vertrek 6.45 uur. Op dinsdag naar Buren, vertrek 7,00 uur. Op donderdag naar Leerdam, vertrek 7.30 uur. Op vrijdag naar Geldermalsen, vertrek 7.45 uur en op zaterdag naar Utrecht, vertrek 7.00 uur.
Opstappunten waren hotel “De Engelsche Ruiter” op de Varkensmarkt en de GROOTE MARKT.
In de toekomst wilde hij op woensdag op den Bosch gaan rijden. Dit was afhankelijk van het feit
“wanneer de andere bussen in dienst treden”. De autobusdienst had de mooie naam: Eerste Culemborgsche  Luxe- en Vracht-Auto-Onderneming Culemborg. (E.C.L.E.V.A.O.)
Verder verhuurde hij ook auto’s.

 

Hendrik Jan van Heusden met links zijn dochter Margaretha Hendrika en rechts zijn dochter Neeltje voor het café en bottelarij

 

T
Eerste steen gelegd
door de dames
Margaretha Hendrika
en Neeltje van Heusden
D D 7/?  1925

Hier zien we de familie Van Heusden op de bevroren Lek, welk jaar is onbekend. De middelste is Hendrik Jan van Heusden, de man met de handen in de zakken. Links zijn vrouw Margaretha Wilhelmina van Heusden-van Bommel, met één van de dochters op de arm.

 

Hendrik Jan van Heusden is op 24 september 1951 te Culemborg overleden. In de jaren vijftig van de vorige eeuw is het café in handen gekomen van Karel Passier. Deze is begin jaren zestig van de vorige eeuw met zijn vrouw naar Bennekom vertrokken. Het hoekpand Herenstraat/Goilberdingerstraat is daarna omgebouwd tot woonhuis.

 

Genealogie familie Van Heusden

Jack van der Winkel