Culemborg zoals het was

Het leven in Culemborg

home Boeken Audio Film Over ons Nieuws Links

 

Goilberdingerstraat 8 en 10

1832

In 1832 kocht Jan Vermeulen in de Goilberdingerstraat de panden met de huisnummers 8 en 10. Jan Vermeulen was landbouwer en op dat moment 36 jaar. Hij was getrouwd met Aartje Sterk en zij hadden drie kinderen: Cornelia, Cornelis en Alida.In 1875 werd het boeren hem kennelijk te zwaar en was er op 27 oktober 1875 in herberg De Roskam een algemene verkoping.

 

 

 

 

 

1877

In 1877 is Jan Vermeulen gestorven, zijn vrouw en zoon waren al eerder overleden. Hun dochter Cornelia was getrouwd met Gijsbert Jan de Heus die bakker was in de Tollenstraat en uit Kortenhoef kwam. Bij de dood van haar vader was Cornelia 58 jaar en weduwe. Zij erfde  de beide panden Goilberdingerstraat 8 en 10.
Cornelia had vier zoons: Jan Pieter, Pieter Jan, Gijsbertus Adrianus en Adrianus Cornelis.
In 1878 is door de gebroeders Pieter Jan en Jan Pieter de Heus een (koren)molen gebouwd aan de Prijsseweg, waar nu de molen Johanna staat.

Meer informatie over deze molen vindt u hier.

1879

Cornlia  liet in 1879 de panden Goilberdingerstraat 8 en 10 delen en verbouwen. Willem van Asch, een aannemer die wel meer panden in Culemborg bezat en op nummer 4 woonde, werd eigenaar van beide panden. Cornelia werd mede-eigenaar. Wie nu precies de bewoners waren is niet helemaal duidelijk.
Cornelia’s zoon Gijsbertus Adrianus was ongetrouwd en bleef bij zijn moeder wonen. Na haar dood in 1898 woonde hij regelmatig bij zijn broer Pieter Jan, de molenaar op de Rietveldseweg 2.

1900

Beide huizen zijn in 1900 eigendom van Adrianus de Heus (zoon van Cornelia) en Dirk van Vuuren. Beide woningen werden in dat jaar samengevoegd en in 1913 weer gedeeld.
Familie van Vuuren woonde al lang in Culemborg, in de Herenstraat. Met twee ‘u’s onderscheidt deze katholieke familie zich van de protestantse, die hun naam met één ‘u’ schrijven. Totdat de ambtenaar zich vergiste en de zoon van Dirk van Vuuren inschrijft met een U te weinig!
Dirk van Vuren was getrouwd met Maria Helmond en zij hadden drie kinderen: Johannnes Antonius Christiaan ( Jan), Antonia en Cornelia ( Kee).

1908

Inmiddels had er een brand plaats gevonden. In 1908 is de wagenschuur van de broers van Vuuren verbrand. ( Kennelijk  deelde Dirk zijn bezitting met een of beide jongere broers).

 

 

 

 

 

1928

Jan van Vuren, zoon van Dirk van Vuuren, ging in 1928 op Goilberdingerstraat 8 wonen. Daarvoor woonde hij samen met zijn vrouw Anna van Ramselaar en hun 6 kinderen in de Herenstraat nummer 21. Jan van Vuren zou bekend blijven als de paardenliefhebber en –handelaar.
Dirk van Vuuren en zijn vrouw Maria zijn in dat jaar op no. 10 gaan wonen. Dirk van Vuuren is In 1940 overleden.

1941

In 1941 heeft Jan van Vuren de verbindingsdeur tussen beide panden weer geopend en er één woning van gemaakt.

Commandeur

Dan komt er een nieuwe familie op het toneel: het gezin Commandeur uit Noord-Holland. Zij huurden de nummers 8 en 10, terwijl Jan en Anna naar het grotere nummer 4 zijn verhuisd. Een dochter van de familie Commandeur trouwde in bij haar ouders en werd de bewoonster van nummer 8.
Ook deze bewoners verhuisden na een aantal jaren weer. De ouders naar een huis verderop in de straat, de kinderen trouwden en gingen elders in Culemborg wonen.

De huizen 8 en 10 stonden een tijdje leeg.

1959

In 1959 trouwde Tinus van Vuren, (zoon van Jan van Vuren) met Dirkje van der Winkel. Zij kochten de panden Goileberdigerstraat 8 en 10 van Jan van Vuren en kregen in de jaren daarna drie dochters.
Tinus stond bekend om zijn kundig mennen. Dirkje was onderwijzeres. Er werd naast het boerenbedrijf ook in kolen gehandeld en groenten verkocht. Toon werd helaas niet zo oud.

NU

Op dit moment is Dirkje Van Vuren- van der Winkel eigenaar en bewoner van beide panden. De dochter houdt de paardentraditie in ere. De schuren die het achterterrein vulden zijn  in de zomer van 2015 neergehaald, omdat ze dreigden in te storten. Mevrouw van Vuren ziet alweer mogelijkheden: “ik zou er graag een kleine groentetuin beginnen! “

 

Toon van Vuren voor Goilberdingerstraat no. 8

Nini Vonk-Wartena