Culemborg zoals het was

Het leven in Culemborg

home Boeken Audio Film Over ons Nieuws Links

Canon van Culemborg

De canon van Culem- borg voert u langs de hoogtepunten van de Culemborgse geschie- denis. Klik hier en laat u verrassen.


Het Gezin

Het beeld Het Gezin voor Voor de stadsmuur, bij Het Jach


In 1968 was er studentenonrust in Neder- land. Veelal ging dat gepaard met protesten en bezettingen van onderwijsinstellingen. Emile Spithoven nam het initiatief om het negatieve beeld over de studenten in een ander daglicht te plaatsen. Met in het voor- uitzicht dat Culemborg in 1968 het feest zou vieren van 650 jaar stadsrecht en 100 jaar spoorbrug verzamelde hij een groep van kunstenaars om zich heen die in opleiding waren aan de Academie voor Beeldende Kunsten te Utrecht. Deze kunstenaars had- den allen gemeen dat ze de avondopleiding monumentale en versierende kunst, ofwel bekend als toegepaste kunst, volgden. De kunstenaars kwamen uit Midden- Nederland en waren overdag werkzaam in het bedrijfs- leven en gingen daarnaast vier avonden in de week naar de kunstopleiding.
De doelstelling van de kunstgroep was om ter gelegenheid van het feest van 650 jaar stadsrecht een werk te maken met mate- riaal dat in het Culemborgse bedrijfsleven
verwerkt werd. Voor de jeugd zou op de Markt een creati- viteitswedstrijd voor de lagere scholen georganiseerd worden.
Bekende namen van de kunstgroep waren o.a. Willem Lenssinck (werkzaam bij de Porseleinen Fles), Gert Brinkers (creatief therapeut/decorontwerper), Gerard Overeem (beeldhouwer/restaurateur ) en Emile Spit- hoven (werkzaam bij de sportprijzen bij me- daillefabriek Stol in Culemborg).

De kunstgroep. Met van links naar rechts: Emile Spithoven, Gerard Overeem en Willem Willem Lenssinck


 De belangstellende bij de plaatsing van het beeld “Het Gezin

1 Antoon Woerdenbach  2 Mevrouw Van Dillen  3 Dick van Buren  4 De heer Van de Kraats  5 Tienus Hulskes  6 Mevrouw Van Zuilekom  7 De heer Piscear  8 Willem Lenssinck  9 Wim van Lingen  10 JanusKerkhof  11 Gradus van de Veer  12 Dick Kievith 13 Jan Koedam.


Op de foto staan: