Culemborg zoals het was

Het leven in Culemborg

home Boeken Audio Film Over ons Nieuws Links

 

Dokter Hockesingel

Het gebied rond de Dr. Hockesingel  is een eigenaardig stukje Culemborg.  Vooral het stuk grond tussen de huidige Dr. Hockesingel en de Weidsteeg  roept heel wat vraagtekens op. Elk jaar, tijdens de grote kermis in juni, staan er  de woonwagens van de kermis exploitan- ten geparkeerd. Al op de gravure  van Hendricus Verstralen uit 1621 zien we op die plaats een stuk braakliggend  land. Zo’n 150 jaar later zien we op de  kaart van Perrenot dat de grond er nog  precies zo bij ligt. Pas in de 18e eeuw  zien we hier een huis met een grote  tuin, met de naam Luchtendans.

 

In de blauwe cirkel het betreffende gebied

 

In dit gebied komen al eeuwen lang  twee sloten samen, die het kwelwater  vanaf Redichem en Voorkoop afvoeren. De namen van deze sloten zijn respectievelijk de Redichemmer en de Schellevisgraaf. De Redichemmer is de sloot  langs de Oostersingel en de Schellevisgraaf loopt parallel aan de Weidsteeg.  Daarna lopen ze gezamenlijk langs het  gebogen gedeelte van de Weidsteeg om  dan in de Meer te stromen. Vroeger  ging dat door middel van een duiker.  Het gebied op de hoek van de Weidsteeg en Oostersingel heette Kort Ambacht en was eigendom van de Heer  van Buren. De grond werd gebruikt als bleekveld voor de witte was

De wetering de ‘Redichemmer’ liep achter om het voormalige ziekenhuis heen

 

In 1906 was het Algemeen Ziekenhuis in de Goilber- dingerstraat te klein  geworden en werd er in de tuin van  de Luchtendans een nieuw Algemeen Ziekenhuis gebouwd. In 1889  was huisarts J. Hocke Hoogenboom  benoemd als chirurg van dit ziekenhuis. Hij was ook degene die zich heeft  ingezet voor de bouw van dit nieuwe  ziekenhuis aan de Oostersingel. Toen  hij met pensioen ging werd het stuk Oostersingel voor het ziekenhuis naar  hem vernoemd. Het werd de Dr. Hockelaan. Een heel bijzondere geste van  het gemeentebestuur, want straatnamen  werden en worden over het algemeen  alleen vernoemd naar mensen die op  zijn minst al tien jaar zijn overleden.  In 1950 heeft men gemeend de Dr.  Hockelaan te moeten veranderen in  Dr. Hockesingel. De reden daarvoor is onduidelijk.

 

De Dr. Hockesingel in vroeger tijden

 

Het verkeer komende vanaf de Weidsteeg ging vroeger rechtdoor via de Dr. Hockesingel de stad in. Het stuk Weidsteeg vanaf de kromming tot aan  de rotonde was toen een landweg. De overkant van de sloot met zijn afvoer  in de Meer was Beusichems grondgebied.Hier keek je zo het Beusichemse Veld in.

 

Op de plaats van het huidige verzorgingshuis de Kulenburg stond vroeger  de houtzagerij van Verwoerd.
De naam  Achter de Raaf - de straat langs de  aanleunwoningen - slaat op de bebouwing van voor de zagerij. Er stond  hier toen een herberg met de naam De  Witte Raaf. Omdat deze herberg op  Beusichems grondgebied stond, was de  Culemborgse bieraccijns hier niet van  toepassing en kon het bier veel goedkoper worden verkocht dan in Culemborg zelf. Volgens de overlevering was  De Witte Raaf een nogal een beruchte  kroeg. De herberg is later omgebouwd  tot een aantal klein woninkjes met de  naam Het Raafje. Omdat Het Raafje  op Beusichems grondgebied stond, waren de bewoners vrij van dienstplicht  voor de Culemborgse Schutterij en  Brandweer.

 

Waar nu het verzorgingshuis de Kulenburg staat stond in het verleden de herberg De Witte Raaf

 

Op het terrein van de voormalige herberg De Witte Raaf vestigde zich de houthandel en zagerij van Verwoerd