Culemborg zoals het was

Het leven in Culemborg

home Boeken Audio Film Over ons Nieuws Links Hoog water

Door de eeuwen heen heeft het rivierenland vaak te maken gehad met rivieren die buiten hun oevers traden. Vooral de Betuwe was in het verleden niet goed bedijkt. Rond de 18e eeuw werden de overstromingen ernstiger van aard. Zo liep het rivierengebied in de jaren 1784, 1799, 1809 en 1820 grotendeels onder water. Rond die tijd begon men te beseffen, dat het beheer van de grote rivieren professioneel moest worden aangepakt. In 1754 werd de eerste Inspecteur-Generaal van ’s-Lands Rivieren benoemd. Dat markeerde het begin van beter en gestructureerder watermanagement. Maar ondanks alle inspanningen op dit gebied, is de zorg om het gedrag van de rivieren gebleven.

In het laatste weekeinde van januari 1995 begon het water in de grote rivieren angstwekkend te stijgen. Toen op dinsdag 31 januari bij alle Culemborgers een brief van het gemeentebestuur in de bus viel met daarin het bericht, dat rekening moest worden gehouden met een eventuele evacuatie, spoedden velen zich naar de rivier. Ik zie die groep mensen nog aan de kop van de haven staan. Allemaal keken ze naar het stijgende water en bijna niemand van hen zei iets. Zo hoog stond het water maar zelden. En iedereen wist dat het nog verder zou stijgen, gezien het vele water dat vanuit Duitsland naar ons op weg was

Lees en/of download hier het hele artikel