Culemborg zoals het was

Het leven in Culemborg

home Boeken Audio Film Over ons Nieuws Links

 

Culemborgsche 

Huishoud- en Industrieschool

Op 1 augustus 1905 werd de Culemborgsche Huishoud- en Industrieschool aan de Goilberdingerstraat  5 geopend. Het initiatief tot de ‘Vereeniging tot stichting en instandhouding van een huishoudschool’ was op 25 mei 1905 genomen door dominee De Boer met financiele steun van de dames Canter Cremers-Van Hoytema en W.J.van Hoytema en met medewerking van mevr. Sillevis-Beekman en mevr. Middelbeek-Rakhorst.

Het begin was bescheiden: een bovenwoning als schoollokaal, directrice H.van Langelaar met één onderwijzeres als leerkrachten. Maar dankzij de goede naam die de school al spoedig genoot, breidde het leerlingenaantal zich gestaag uit en daarmee ook het personeel en het leerprogramma. In januari 1909 werd al de vierde onderwijzeres, mejuffrouw H. Moora, aangesteld. Zij werd ‘belast met het onderwijs in strijken en behandeling der wasch’. Hierdoor kon het aantal klassen tot vier worden uitgebreid. Er waren toen 73 leerlingen, ook van buiten Culemborg. Voor het personeel werd een pensioenfonds opgericht. Dit werd mogelijk gemaakt door ‘ontvangst van een kapitaal, dat het begin van dit fonds moest vormen’ waardoor zelfs pensioen op 60-jarige leeftijd in het vooruitzicht werd gesteld.

Lees en/of download het hele artikel