Culemborg zoals het was

Het leven in Culemborg

home Boeken Audio Film Over ons Nieuws Links

Canon van Culemborg

De canon van Culem- borg voert u langs de hoogtepunten van de Culemborgse geschie- denis. Klik hier en laat u verrassen.


Huizen van Hendrik de Keyser

Slotstraat 10

De vereniging Hendrick de Keyser is  opgericht In 1918. Doel van de vereniging is het behoud van architectonisch of historisch waardevolle oude gebouwen en hun interieur. De vereniging  doet dit door panden te verwerven en ze vervolgens te restaureren en te  verhuren. Eenmaal verworven panden worden nooit meer afgestaan. De vereniging bezit nu 386 waardevolle panden verspreid over het hele land, van Renaissance tot Art Deco, van  Berlage tot Rietveld. Deze panden zijn verkregen door schenkingen, erfstelling of aankoop. In hun enorme diversiteit en rijkdom geven de gebouwen, die in het bezit zijn van de vereniging, een representatief beeld van de Nederlandse architectuurgeschiedenis. Niet als naslagwerk, maar als levende getuigen van de geschiedenis, veelal in hun oorspronkelijke functie en omgeving. In Culemborg bezit de vereniging twee panden: Slotstraat 8 en Slotstraat 10.
Slotstraat 10: Drostehuis
Het Drostehuis werd gebouwd voor de drost, de plaatsvervanger van de Heer van Culemborg bij diens afwezigheid. Het huis had via de tuin een eigen toegang tot het kasteel. Het Drostehuis  is opgetrokken uit groot formaat bakstenen, van lokale ovens of verworven middels het opleggen van steenboeten aan wetsovertreders. Op basis van de status van het huis mag aangenomen worden dat er gepaste zorg is besteed  aan de bouw. Tussen Slotstraat 8 en 10 bevindt zich een wandelgang, die de Ridderstraat laat
aansluiten op de Lange Meent. Slotstraat 8 moet uit ongeveer dezelfde periode stammen als het Drostehuis, maar is uit minder fraai materiaal opgetrokken.
Slotstraat 8
Opmerkelijk aan Slotstraat 8 zijn de in de diepte gelegde moerbalken, waarmee de langste overspanning wordt gedragen. Dit is atypisch voor een Nederlandse woonhuis en kan twee dingen betekenen: het diephuis was oorspronkelijk deel van een breder dwarshuis of de moerbalk was niet  primair bedoeld voor de bouw van dit huis. Het gebruik van ‘tweedehands’ materiaal zou niet verwonderlijk zijn, aangezien bouwmateriaal nooit zomaar werd weggegooid, zeker niet in een tijd van verstening. De noodzaak van het bouwen zorgde voor minder kritisch materiaalbeleid.
Frank van Schutterhoef en Jack van der Winkel.

Kenmerken van Slotstraat 10:
Bouwjaar: 15e eeuw.
Gekocht door de vereniging Hendrick de  Keyser: 1977
Restauratie: 1984
Bijzonderheden: Laatmiddeleeuws huis  bij het hof van de Heren van Culemborg
Bouwstijl: Gotiek
Gebouwtype: Woonhuis


Kenmerken van Slotstraat 8:
Bouwjaar: 15e eeuw, 2e kwart
Gekocht door de Vereniging Hendrick  de Keyser: 1989
Restauratie: 1993
Bijzonderheden: Oud huis achter een  wit gepleisterde gevel
Bouwstijl: Neoclassicisme
Gebouwtype: Woonhuis.


Slotstraat 8