Culemborg zoals het was

Het leven in Culemborg

home Boeken Audio Film Over ons Nieuws Links

Canon van Culemborg

De canon van Culem- borg voert u langs de hoogtepunten van de Culemborgse geschie- denis. Klik hier en laat u verrassen.


Imami Azam Cami


De Imami Azam moskee - in de volksmond ‘de Turkse moskee’ - is sinds 2011  een beeldbepalend gebouw aan de belangrijkste uitvalsweg van Culemborg.  Vanaf 1995 was de moskee al gevestigd in een oude boerenschuur op een  naastliggend terrein. Door de groei van de gemeenschap voldeed de capaciteit daarvan niet meer. In overleg met de gemeente is een nieuwe locatie bepaald. De nieuwe moskee is door de Turkse gemeenschap zelf gerealiseerd.


De Imami Azam moskee aan de Rietveldseweg


Vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw vestigden zich steeds meer  ‘gastarbeiders’ in Nederland. Voor hen  werden islamitische gebedsruimten  ingericht. Maar ook werden kerken  gehuurd, waarin de vloer werd vrij- gemaakt en de beelden werden afgedekt, zodat zij als islamitische gebedsruimten konden worden gebruikt. Daarmee  her-
haal de de geschiedenis zich: toen  1400 jaar geleden christenen voor het  eerst Mekka bezochten, werd een hoek  van de grote moskee vrijgemaakt voor  hun geloofs- belijdenis.  
De eerste Turkse gastarbeiders in Culem- borg gingen tot 1995 voor het traditionele vrijdagmiddaggebed naar de  moskee in Tiel of naar Leerdam. Vanaf  1990 werd in Cu- lemborg een eigen  gebedsruimte gezocht, die in 1995 aan  de Rietveldseweg kon worden betrokken.
De Turkse geloofsgemeenschap in Culem- borg bestaat uit zo’n 100 gezinnen met in totaal 360 mensen. Dat zijn  niet alleen Turken of Nederlanders van  Turkse her- komst. Ook mensen van  andere nationa- liteiten, die moslim zijn,  maken gebruik van de gebedsruimte.
De Imami Azam moskee is op de eerste plaats een gebedsruimte, voor het vrijdag- middaggebed en voor de dagelijkse ge- bedsdiensten tijdens de Ramadan.  Maar de moskee vervult ook een belangrijke so- ciale, culturele, opvoedings-  en onderwijs- functie. In de moskee wordt huiswerk- begeleiding aangeboden. Gemiddeld zo’n 15  kinderen bezoeken 4 x per week de huiswerkklassen, die door vrijwilligers worden bemand.  Het bestuur van de moskee vormt een  sociaal vangnet voor mensen van binnen en buiten de eigen gemeenschap,  die ondersteuning of hulp nodig hebben. Er wordt nauwlettend toe-
gezien  op sociale waarden, zoals bijvoor- beeld  bij de opvoeding van kinderen. Maar ook worden op eigen initiatief ouderen  en asielzoekers ondersteund. In de afgelopen jaren bezochten gemiddeld 750 leerlingen uit het voortgezet  onderwijs per jaar de moskee. Het  bestuur van de moskee vindt het van  groot belang om hen goed te infor- meren over de Islam. Zij hopen daarmee ook vooroordelen over moslims bij  jongeren weg te nemen. Elk jaar in mei  houdt de moskee een open dag, waarvoor doorgaans veel belangstelling is.
Voorzitter Ali Saybas (59) en bestuurslid Celil Elmas (38) onderstrepen de  bijdrage, die tientallen jaren door allochtone werkne- mers is geleverd aan  de ontwikkeling van de Culemborgse  economie, bijvoorbeeld in de meubelindustrie. Zij willen blijven ijveren voor een gelijkwaardige positie voor  werk- nemers van allochtone herkomst.  Zij willen daarmee ook voorkomen  dat goed opge- leide Nederlanders van  Turkse herkomst willen terugkeren  naar Turkije, omdat zij zich in Nederland tweederangsburgers voelen en in  Turkije een betere toekomst zien.
De Imami Azam moskee roept niet in  het openbaar op tot gebed. De voornaamste reden daarvoor is dat er op  gehoorsafstand geen bij de moskee  betrokkenen wonen.
Wilma Dehing.