Culemborg zoals het was

Het leven in Culemborg

home Boeken Audio Film Over ons Nieuws Links

 

De Culemborgse Sigarenkisten- en Etiquettenfabriek “Imprimatur”.

In de eerste wereldoorlog werd de naamloze vennootschap De NV Verenigde Hollandsche Sigarenfabrieken (VHS) opgericht. Het betrof een holdingmaatschappij die zou uitgroeien tot een van de grootste van Nederland. Bij de start werd de holding gevormd door de Nederlandsche Sigarenfabrikanten Trio, uit Culemborg; de Koninklijke Sigarenfabrieken der firma Dresselhuijs & Nieuwenhuijsen, te Culemborg en Woensel; en de Alvana Cigar Manufacturing Company, te Tiel. Later sloten nog meerdere sigarenfabrieken uit het land zich bij de holding aan.
 

 

 

 

 

 

 

 

De directie van de VHS werd gevormd door W.B. Dresselhuijs, C.W. Dresselhuijs jr, en A.M.J. Dresselhuijs. De raad van commissarissen bestond uit mr. H.C. Dresselhuijs, secretaris-generaal van het departement van justitie, mr. K.P. van der Mandele, directeur van de Rotterdamsche Bankvereniging en J. Vollenhoven. Lid van de Tweede Kamer.
De VHS beperkte zich niet alleen tot sigaren, maar bezat ook belangen in sigarettenfabrieken en exploiteerde een eigen kisten- en etikettenfabriek, de ‘Imprimatur’ in de Prijssestraat te Culemborg.

In de jaren dertig van de vorige eeuw kreeg de sigarenindustrie te maken met teruglopende inkomsten door o.a. beperkte exportmogelijkheden als gevolg van verhoogde invoerrechten en de verminderde koopkracht van het publiek. Sigarenfabriekanten gingen hierdoor met name bezuinigen op het verpakkingsmateriaal. Steeds meer sigarenfabrieken gingen hun sigaren in blikken en kartonnen doosjes verpakken. Maar ook het feit dat fabrikanten overgingen tot het gebruik van een slechtere soort hout voor de kistjes was nadelig voor het bedrijf. In 1933 werkten er in dat monumentale pand aan de Prijssestraat nog hoogstens acht mensen. Genoeg om de af en toe binnendruppelende orders te verwerken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


In de jaren na de Tweede Wereldoorlog liep de productie van sigaren niet alleen bij de VHS maar in het hele land sterk terug. Dit was een gevolg van o.a. de afnemende consumptie van sigaren, de hoge tabaksprijzen en de fiscale druk. De steeds verder oprukkende mechanisatie en rationalisering hadden tot gevolg dat in 1953 de Cadena sigarenfabriek werd gesloten. De Imprimatur draaide nog een tijdje door maar in 1960 viel ook voor deze onderneming het doek. Dit betekend dat de NV Verenigde Hollandsche Sigarenfabrieken (VHS) na 40 jaar geen vestigingen meer in Culemborg had. De imprimatur is uiteindelijk afgebroken om de doorbraak, via het Jach en het Hof, naar de Everwijnstraat te realiseren.

 

De voormalige Imprimatur in de Prijssestraat

Interieur van de voormalige Imprimatur

Personeel van de Imprimatur. Uiterst links de heer Teunis Dijkgraaf. Nageslacht van deze Teunis Dijkgraaf is de bekende professor Robert Dijkgraaf. Vanaf 1 juli 2012 directeur van het Institute for Advanced Study te Princeton, Amerika en o.a. bekend van zijn medewerking aan het programma De Wereld Draait Door.