Culemborg zoals het was

Het leven in Culemborg

home Boeken Audio Film Over ons Nieuws Links

 

Cultuur

Theater De Fransche School

De Fransche School aan de Havendijk was aanvankelijk een gemeentelijke stichting, die tot doel had om een theater te exploiteren.

 

Kuilenburgs volkslied

Kuilenburgse volkslied

Het Kuilenburgse volkslied wordt tot op de dag van vandaag nog gezongen op feesten en bruiloften waar vele Kuilenburgers bij elkaar zijn.

 

Kuilenburgs

Het Kuilenburgs

Er bestonden vroeger verschillende Culemborgse dialecten. Het Culemborgs  dat iemand sprak, had te maken met in welk deel van de stad men woonde.  

 

Carnavalsvereniging ‘De Blauwlappen’

De vereniging is opgericht op 29 oktober 1967. De naam ‘’Blauwlappen’ is afgeleid van een historische gebeurtenis. Vroeger werd Culemborg geteisterd door ene Jan van Buren, die hoge belastingen hief. Op zekere dag - toen de mannen aan het vissen waren - hebben de Culemborgse vissersvrouwen Van Buren in mootjes gehakt en zijn lichaamsdelen in hun blauwe schorten naar de rivier gedragen, om ze daar te dumpen.

 

Carnaval Culemborgs museum

Museum Elisabeth Weeshuis

In april 2014 schrijft het museum samen met de bibliotheek en de Volksuniversiteit een nieuwe bladzijde van zijn 85-jarige geschiedenis. Na een ingrijpende verbouwing gaan deze drie organisaties verder onder 1 dak.

 

Sint Nicolaas

Zie ginds komt De Stoomboot

Sinds 1948 vindt  er in Culemborg ieder jaar een echte  intocht van Sint Nicolaas plaats.

 

Feest 1913

Onafhankelijkheidsfeesten in 1913

Ruim honderd jaar geleden deed de hele stad mee aan de viering van een eeuw onafhanke- lijkheid.


 

 

Moluks dansen

Molukse dansen

In alle grote Molukse  kampen in Nederland waren er dansgroepen. Bij de latere  verspreiding van de Molukkers over  Nederland zijn veel van deze dansgroepen verdwenen.

 

Rommelpot

Rommelpot

In de dagen voor de vasten trokken vroeger de kinderen zingend met de rommelpot langs de Culemborgse huizen.

 

Gastarbeiders

Gastarbeiders in Culemborg

Vanaf 1965 arriveerden de eerste gastarbeiders uit Marokko en Turkije. Zij vonden werk in o.a. de Culemborgse meubelfabrieken.

 

Burgerwacht

Culemborgse Burgerwacht

Over de oprichting van de Burgerwacht die moest voorkomen dat er opstand zou uitbreken over de economische toestand in 1918.
 

Rock en Roll

Rock ‘n’ roll

Hoe de rock ‘n’ roll Culemborg veroverde…..en nooit meer weg ging.

 

Fransche school

Jan van Riebeeckfeesten

De  viering van Jan van Riebeeckfeesten werden in 1952 zowel in Zuid-Afrika als in Culemborg gehouden.

 

Jan van Riebeeckfeesten