Culemborg zoals het was

Het leven in Culemborg

home Boeken Audio Film Over ons Nieuws Links

 

Wegen

 

Achter de Poort

Achter de Poort

Na de Tweede Wereldoorlog had Culemborg grote behoefte aan nieuwe woningen. De eerste straten werden net buiten de Vianensepoort aangelegd, ‘achter de poort’. Dit werden de Oude Rekemerstraat, de Vaartstraat en de H.P. Vermeulenstraat.

 

 

 

Afrikaanse strijders

Afrikaanse vrijheidsstrijders

In 1987 heeft het vernoemen van een aantal straten in de wijk Goilberdingen naar Afrikaanse vrijheidsstrijders heel wat stof doen opwaaien. Het was midden in de tijd van apartheid. De gemeenteraad van Culemborg had unaniem de wens uitgesproken om ook in Culemborg straten te vernoemen naar Afrikaanse vrijheidsstrijders.

 

Dierentuin

De Dierentuin

De Dierentuin was een buurtje, ongeveer daar waar nu het Jach is gelegen, volgebouwd met éénkamerwoningen. Deze achterbuurt heeft tot 1930 bestaan.

 

Dreven

De dreven  

De vier dreven - met daartussen de   Volencampen - vormen een gebied met   een grote historische waarde.   

 

Hockesingel

Dokter Hockesingel

Het gebied rond de Dr. Hockesingel  is een eigenaardig stukje Culemborg.  Vooral het stuk grond tussen de huidige Dr. Hockesingel en de Weidsteeg  roept heel wat vraagtekens op.

 

Havenwijk

Havenwijk

Aan de noordkant - waar vooral  vissers en schippers woonden - werd de  Havenwijk geannexeerd.

 

De Lelie

De Lelie

Om in 1918 de nood te lenigen was binnen de katholieke arbeidersbeweging het idee opgekomen om zelf  woningen te laten bouwen. Als geschikt terrein had de daartoe opgerichte woningbouwvereniging De Lelie het oog laten vallen op een stuk grond tussen de Oostersingel en de Hondsteeg

 

Nieuwstad

De Nieuwstad

Voordat de gemeente in de jaren zeventig - onder het motto ‘Culemborg verjongt zijn hart’ - de hele Nieuwstad  tussen Zandstraat en Westerwal op de  schop nam, had deze wijk een nogal  dorps karakter.

 

Janskerkhof

Sint Janskerkhof

Tot 1870 werden de inwoners van Culemborg op  het Sint Janskerkhof begraven. Rond dit  kerkhof lag aanvankelijk slechts hier en  daar een vervallen boerderij. Pas in het  begin van de vorige eeuw is er meer  bebouwing gekomen.

 

Volgende

Parijsch

De woonwijk Parijsch is vernoemd  naar een kleine nederzetting die - eind  12e, begin 13e eeuw - in het gebied  tussen de huidige Welborn en de rotonde bij de Erasmusweg lag.

 

Parijsch

De Goilberdingerstraat grondig onder de loep
 

Ooit was de Goilberdingerstraat binnen de nederzetting Culemborg een belangrijke verbindingsweg met veel bedrijvigheid. In de 17e eeuw bestond de zuidzijde uit herenhuizen. De gebouwen, huisjes en tuinen van het Sint Pietersgasthuis besloegen toen de noordzijde. In de loop van de eeuwen daarna zijn de meeste voorname huizen en het Sint Pietersgasthuis vervangen door kleine arbeiderswoningen, winkels en een paar stadsboerderijen. Nu wordt er vooral gewoond en komen er alleen nog wandelaars en fietsers. Maar met de beschrijving van geschiedenis van de straat is die oude bedrijvigheid weer even voelbaar.

Goilberdingenstraat Alg

Daam van Dijk, Henk Pieter Vermeulen, Samuel Wijsenbeek

In de reeks Culemborgers vernoemd in straatnamen hier ter stede bespreken we hier nu twee Culemborgse verzetsstrijders en een joods gemeenteraadslid. Twee van hen zijn door de Duitsers omgebracht.