Culemborg zoals het was

Het leven in Culemborg

home Boeken Audio Film Over ons Nieuws Links

 

Onderwijs

Studiecentrum

Nederlands Schriftelijk Studiecentrum

Na de oorlog, om precies te zijn op 7 juli 1946, startten de Augustijnen het Nederlands Schriftelijk Studie Centrum.

 

Joep en Hermien

Joep en Hermien Vermeulen

Beiden hebben, als geboren Culemborgers, hier als kind op de lagere school  gezeten.

 

Poppenschool

Heb je wel gehoord van de poppenschool?

Er is een kleine groep Culemborgers die op de poppenschool heeft gezeten. Helaas weet bijna niemand er meer het fijne van.

 

R.K. Jongensschool, St. Willibrordus

Deze school stond in de Sint Janskerkstraat. Hoofdonderwijzer was de heer Bijen.

 

 

RK Jongensschool

W.D. Postmaschool

Deze school stond op het St.Janskerkhof.

Postmaschool Nijenburgh

De Nijenburgh

De Nijenburgh, de sociale academie, begon ooit in Arnhem, waar een Gelderse freule zich al voor 1940 het lot van de straatjeugd in Arnhem aantrekt.

 

Rijk van Gaasbeekschool

Deze is ontstaan na splitsing van de (negen-klassige) openbare lagere school aan het St. Janskerkhof en de ULO-school

Rijk van Gaasbeekschool Ambachtschool

Ambachtsschool

In september 1946 startte, na vele jaren bedenktijd, de Stichting Ambachtschool voor Culemborg en Omstreken. De eerste school stond aan de Goliberdingenstraat 14.

Huishoud- en industrieschool

Culemborgsche Huishoud- en Industrieschool

Op 1 augustus 1905 werd de Culemborgsche Huishoud- en Industrieschool aan de Goilberdingerstraat  5 geopend.

Christelijk Onderwijs

Vereniging Christelijk Nationaal Schoolonderwijs (CNS)

Over de oprichting van de verschillende christelijke scholen sprak Rob den Boer met Dick Valkenburg, oud bestuurslid van de vereniging.
 

Scholen negentiende eeuw

Culemborgse scholen in de 19e eeuw

Een kijkje in de Culemborgse scholen in de Bataafs-Franse Tijd.

 

Mariakroon

Pensionaat Mariakroon

Het Mariakroon was een pensionaat voor rijke Rooms Katholieke meisjes en was gevestigd in een groot complex in de Ridderstraat. Het was genoemd naar het voormalige klooster Mariëncroon wat ooit aan de Everwijnstraat heeft gestaan.