Culemborg zoals het was

Het leven in Culemborg

home Boeken Audio Film Over ons Nieuws Links

 

Janus Kekhof  

Geboren 6 december 1910  

Overleden 14 maart 2004  

Oud-Voorzitter Algemen Nederlandse Metaalbewerkers Bond afd. Culemborg.  Oud-Voorzitter Bestuurdersbond NVV afd. Culemborg  Oud-Wethouder gemeente Culemborg. Oud-Loco-Burgemeester gemeente Culemborg.   

Janus Kerkhof heeft zes klassen lagere school  gehad. Hij zat eerst op de Stadsschool in de  Prijssestraat. Toen zijn vader belasting ging betalen  moest hij van de Stadsschool af. Hij is toen naar de  Laanschool gegaan. De Stadsschool was een  armenschool voor kinderen waarvan de ouders geen  belasting betaalden.   
Na zijn schooltijd is hij bij de Fax gaan werken. De  Fax maakte verlichting voor Nederlands-Indie. Op  een gegeven moment is de Faks afgebrand en  stond hij op straat. Hij was toen 18 jaar en er was  geen ander werk. De Fax is herbouwd en in 1932  weer in bedrijf gekomen en kon Janus ook weer  aan de gang. Nadat de Fax failliet is gegaan is de  Gispen gekomen.   Al op zijn zestiende was hij lid van de vakbond. Dat  was de Metaalbewerkersbond, de latere Industriebond. Op zijn 18e jaar was hij al  vakbondsbestuurder.   

In zijn jeugd woonde hij op het Hogedorp. In die tijd heeft hij zich aangesloten bij de AJC (Arbeiders Jeugd Centrale). De vakbonden, ook in Culemborg, konden aan het begin van de oorlog gewoon blijven  functioneren maar werden op een gegeven moment door de bezetter benaderd. De  afdeling Culemborg moest, inclusief de ledenlijst, aan de bezetter worden overdragen. Als zij dit deden mocht de vakbondsafdeling gewoon door blijven draaien. Janus Kerkhof kreeg  toen van Klumper (hoofd ondergrondse) het verzoek om naar een vergadering te komen  bij Jo Smit op de Floraliaweg. Daar waren de belangrijkste Culemborgse kaderleden van de  NVV bijeen en er is toen besloten de ledenlijst niet af te geven. Al snel daarna werd Janus  te werk gesteld in Duitsland en heeft hij zich laten uitschrijven als lid van de bond. Toen  hij eind 1942 met verlof naar huis kwam is hij met hulp van de ondergrondse  ondergedoken.

Na de oorlog is hij weer bij de Gispen gaan werken en is hij voorzitter van de Kern geworden. Een voorloper van de huidige ondernemingsraad. Ook behoorde hij tot een van de eersten die weer lid werd van de vakbond. Al snel werd hij gekozen tot voorzitter van  de Algemenen Nederlandse Metaalbewerkers Bond afdeling Culemborg. Daarna werd hij  voorzitter van de Bestuurdersbond. Dat was het overkoepelend orgaan van het NVV hier  in Culemborg.

Na de oorlog was hij ook betrokken bij de her-opgerichting van de SDAP in Culemborg. Dat was in de watertoren. De machinist van de watertoren was de oud-voorzitter en die  heeft toen de leden van voor de oorlog meteen bij elkaar geroepen om de partij weer te organiseren. Zij waren met hun vijven. Klumper, Jo Smit, Willem van der Valk, Leen de Kamer en Janus Kerkhof als jongste. Kort daarna is de PVDA opgericht en werd Janus Kerkhof namens de Partij van de Arbeid  in de gemeenteraad gekozen. Als gemeenteraadslid zat hij in de commissie Openbare  Werken en Volkshuisvesting.

In 1953 gingen een aantal inwoners in de avonduren en op de zaterdagen aan de Otto van Reesweg zelf hun eigen huis bouwen. De Bouwbond NVV was daar toen fel tegen. Die was bang dat door deze eigenbouw er in de toekomst werkgelegenheid verloren zou gaan. Door de gemeente Culemborg was voor deze bouw een commissie van toezicht in het leven geroepen waarvan Janus Kerkhof deel uit maakte namens de gemeenteraad. Hij was toen ook voorzitter van de bestuurdersbond NVV hier in Culemborg. Onder druk van de Bouwbond NVV werd hij bij de minister geroepen om zich te verantwoorden over dit vrije bouwproject. De bouw kon uiteindelijk doorgaan maar door de plaatselijke Bouwbond NVV werd hij gedwongen af te treden als voorzitter van de Bestuurdersbond NVV hier in  Culemborg.

In 1968 werd Janus Kerkhof wethouder en kreeg hij de portefeuille woningbouw en aan-en verkoop grond. Hij is toen meteen begonnen met acties om het Triowijk te saneren. Om deze sanering rond te krijgen schakelde hij de toenmalige staatssecretaris Jan Schaefer in. Hij is toen verder gegaan. De huizen in de Nieuwstraat, de Zalenstraat, de Lepelstraat,  de Kloosterstraat, allemaal afgebroken. De hele binnenstad is toen op de schop gegaan onder het motto “Culemborg verjongt zijn hart”. Als wethouder heeft hij hele wijken afgebroken maar ook weer opgebouwd. In 1972 werd hij als wethouder naar huis gestuurd. Er speelde een kwestie tegen de directeur gemeentewerken. Ook de katholieke wethouder werd aan de kant gezet. De KVP  heeft hem toen gevraagd of hij nog twee jaar wethouder wilde zijn. De Partij van de  Arbeid was daar blij mee. Zijn laatste wapenfeit was het naar Culemborg halen van het Centraal Boekhuis. Kort daarna is hij met pensioen gegaan.

Janus in actie tijdens een verkiezingscampagne.