Culemborg zoals het was

Het leven in Culemborg

home Boeken Audio Film Over ons Nieuws Links

 

Kracht en Vriendschap

Kracht & Vriendschap was in 1882 de eerste sportvereniging die in Culemborg werd opgericht. Het waren de kinderen van notabelen zoals Heijmans, Van Hoytema en Verwoerd die er lid van waren en de bestuursfuncties vervulden.

Toelating was slechts voorbehouden aan jongens. In het algemeen werd er in die tijd nog niets aan de lichamelijke opvoeding van kinderen gedaan. De overheid wilde er geen geld in steken, mede vanwege vooroordelen die er waren. Door gymnastiek op scholen in te voeren zouden kinderen weleens in de danslokalen terecht kunnen komen. Dat werd toen als verwerpelijk gezien. De oprichters van Kracht & Vriendschap wilden dit beeld veranderen en richtten een commissie op om gymnastiek in Culemborg maatschappelijk aanvaardbaarder te maken.

Lees en/of download het hele artikel