Culemborg zoals het was

Het leven in Culemborg

home Boeken Audio Film Over ons Nieuws Links

 

Kunst en Kracht

De gymnastiekvereniging Kunst en Kracht was een afsplitsing van Kracht  en Vriendschap en werd in oktober 1917 door de heren A van Arnhem en  G.A. Veldt opgericht. Thuishaven was in die begintijd de zaal van hotel ‘De  Nieuwe Bak’ in de Herenstraat, het latere Luxor theater. Er werd gestart met  een groep van zes mannen, die onder leiding van de heer Van Arnhem aan  hun eerste oefeningen begonnen. Al een jaar later kon de eerste uitvoering  worden gegeven. Kort daarna werd er een aspirantenafdeling opgericht.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunst en Kracht startte in 1923 met  een damesafdeling. Dit stuitte op nogal  wat weerstand, damesturnen vond  men in die tijd niet zo gepast. Men  zette echter wel door en het werd een  zodanig succes dat al snel daarna ook  een meisjesafdeling werd opgericht. Tot  begin jaren dertig van de vorige eeuw  werd er getraind in ‘De Nieuwe Bak’.  In de beginjaren werd er door Kunst en  Kracht ook aan touwtrekken gedaan.  Men is hiermee nog een keer kampioen van Nederland geworden. De groei van de vereniging bracht een  groot probleem met zich mee, namelijk  het gebrek aan voldoende oefenruimte.  Gelukkig kon in 1932 voor drieduizend gulden de leeg gekomen bakkerij  van Coöperatie ‘De Eendracht’ aan de  Lange Havendijk worden aangekocht.  Om het pand geschikt te maken als  turngebouw moest door de leden heel  wat werk worden verzet. Zo moesten  onder andere de ovens worden gesloopt en een zware fundering ondergraven. Met groot doorzettingsvermogen en een grote clubliefde werd de  klus geklaard en kon het gebouw aan  de Lange Havendijk in 1933 in gebruik  worden genomen. De turnzaal was negen bij twaalf meter. Rond de Tweede  Wereldoorlog telde Kunst en Kracht  ongeveer 300 leden. De vereniging gaf jaarlijks in zaal Luxor  een uitvoering. In 1948 waren er  zoveel atleten die hun kunnen wilden  tonen dat het toneel van deze zaal te  klein dreigde te worden.

Meer dan een gymvereniging

Dat Kunst en Kracht door de jaren  heen meer was dan alleen maar een  gymnastiekvereniging blijkt onder  andere uit de uitvoering op zaterdag 24  februari 1950. De jaarlijkse gymnastiek  prestaties werden toen verweven met  een gymnastiekrevue met de titel ‘Was  het maar waar’. Het was een revue  afgewisseld met gymnastiek.

Ups and downs

Als de vereniging in 1957 het 40-jarig  jubileum viert, is het niet mogelijk  om de uitvoering in een revuejasje te  steken. Voor de door Janus Mudde  geschreven revue werden namelijk niet  voldoende mensen gevonden om er  aan mee te werken.  De meisjes- en damesploegen weerden  zich dat jaar uitstekend in de Stichtse  Turnkring. Op Rayonwedstrijden waren zij zelfs oppermachtig. In 1962 bestond de vereniging 45 jaar,  wat gevierd werd met een receptie in  de foyer van Van Gelder op de Markt

Bezielende mensen

Het ledental liep in de jaren zestig van  de vorige eeuw sterk terug. Nadat er in  1966 een bestuurswisseling had plaats  gevonden, en een paar bezielende  mensen de kar gingen trekken, liep het  ledental al snel op.  Bij het 50-jarig bestaan was Kunst en  Kracht weer helemaal terug van weggeweest. Het ledental liep weer op en  de op zaterdag 14 oktober 1967 gehouden receptie was een feest op zich.  

 

De dames van Kunst en Kracht in 1930

 

Volgende