Culemborg zoals het was

Het leven in Culemborg

home Boeken Audio Film Over ons Nieuws Links

 

Lek en Havenkwartier

Rond het jaar 300 was het gebied, waar later Culemborg zou verrijzen, drassig en vrijwel verlaten.
Er stroomde slechts een smal veenriviertje,de Rijn stroomde op dat moment nog via Wijk bij Duurstede naar Katwijk, om daar in de Noordzee uit te monden.
Door grind en zand tegen de oeverwallen af te zetten, vormde de rivier zelf wallen en dijken.  Dit gebeurde alleen in rustige tijden, maar als er op een gegeven ogenblik weer veel water van boven kwam, dan brak dit zich met veel geweld door de gevormde wallen en dijken heen.
De rivier verloor dan langzaam zijn kracht en snelheid en het meegevoerde zand en grind kon dan naar de bodem zakken. Doordat in deze periode de zeespiegel een voortdurende stijging vertoonde, gingen de rivieren trager stromen. Hierdoor trad verlandden de rivieren op.

De stad Culemborg is gesticht op de plaats waar het oude veenstroompje de Meer uitmondde in de Lek. De oudste  ontginningen op de oeverwallen van de Lek dateren al uit de vroege middeleeuwen. Toen later ook de achterliggende komgebieden ontgonnen werden, trad bodemdaling op door inklinking en oxidatie van de venige bodem waardoor het gevaar van overstromingen toenam.

Rond 1100 ging men een dijk aanleggen. Deze dijk stelde nog niet zoveel voor en is niet te vergelijken met de huidige Lekdijk. Deze eerste dijk lag ook op een andere plaats als de huidige dijk.
Het tracé liep via de Achterweg, Slotstraat, Kattenstraat en Goilberdingerstraat.

Culemborg was door de gunstige ligging aan twee rivieren minder kwetsbaar voor mislukte oogsten: het was mogelijk om voldoende vis aan te voeren.

Culemborg had vroeger twee havens. Aan de zuidzijde lag de Zandpoorthaven en bij de Lange Havendijk de Schoteldoekse Haven.

De welvaart van Culemborg was voor een belangrijk deel te danken aan de rivierhandel en aan de daarmee verbonden ambachten.
 

 

Lees en/of download het hele artikel