Culemborg zoals het was

Het leven in Culemborg

home Boeken Audio Film Over ons Nieuws Links

 

Oefening baart kunst

Het bestuur van OBK in 1978

 

Oprichter Bas van Veen. Dirigent: 1928 – 1980

 

De Culemborgse Mannenzang- vereeniging ‘Oefening Baart Kunst’ werd op  15 februari 1928 opgericht ten huize  van de 21-jarige dirigent (toen di- recteur genoemd) Bas van Veen.De eerste zangers waren J. Salari, H. de  Ruiter, C. van Doorn, M. de Ruiter,  A. van de Ham, A. van de Hurk, C. Bronk en A. van Haaren. Besloten werd met publicaties in de Courant  de oprichting te melden en leden te  vragen. Vrij snel na de oprichting bestond het koor al uit 43  le- den, die na een korte  repeti- tietijd in Lunchroom  Victoria, haar repetities  kon gaan hou- den in een  zaal van hotel de Klok op  de Varkensmarkt . In de jaren die volgden  werd er druk gerepeteerd  voor de jaar- lijkse uitvoering, maar vooral voor  de concoursen waaraan deelgenomen werd.

Verscheidene 1e prijzen in de ‘Eereafdeling’ werden binnen- gehaald .
In 1977 werd besloten de naam van de  vereniging te veranderen in ‘Culemborgs Mannenkoor – OBK’. Vooral bij de oudere Culemborgers is de naam  Culemborgs Mannen- koor nooit echt aangeslagen. Het koor wordt ook nu  nog aangesproken als OBK.
Op 17 juni 1980 nam directeur Bas van  Veen om gezond- heidsredenen afscheid  van zijn koor. Een tijd van 52 jaar als  dirigent werd afgesloten. Hij werd  opgevolgd door Laurens Krouwel, die  tot 1986 dirigent van het koor zou zijn. Begin 1987 werd Jos Roder- mans de  nieuwe dirigent van het koor, waarmee  ook ‘nieu- wig eden’ als stem- en adem- halingsoefeningen hun intrede deden  bij aanvang van de repetities. Ook kwam er een nauwere samenwerking met dameskoor Con Animato (nu OtherWise) en werden de banden met  het in 1946 als zusterkoor aangenomen
gemengd koor de Korenbloem weer  aangehaald voor onder meer kerstconcerten. Waren ook in de jaren 80 en 90  nog de concoursen het hoofddoel van  het koor, langzaam zag men de belangen verschuiven naar het jaarconcert,  met om de vijf jaar een jubileumcon- cert.  
Het was vroeger gebruikelijk dat de  solopartijen door eigen leden werden  gezongen. Maar daarin  is voor de concerten inmiddels verandering geko- men, door  het aantrekken van beroepssolisten zoals  Elma van den Dool,  Bas Kuijlen- burg, Ernst  Daniël Smid, Paerlmira  Kwesi-John en Judith  Jobse . Voor de bege- leiding  werd enkele malen een beroep gedaan op de  harmo- nie Pieter Aafjes of leden daaruit  en voor de begeleiding op orgel zorgde  de in Culem- borg zeer bekende, maar he- laas te jong overleden organist Jos  Beijer.

Het koor in 1960

Het koor in 1930

 

Optreden van het koor op 27 januari 2013  in het Huis van de Stad