Culemborg zoals het was

Het leven in Culemborg

home Boeken Audio Film Over ons Nieuws Links

 

Ouderenzorg

Al in 1455 was er sprake van ouderenzorg in Culemborg. Deze bestond uit bedeling voor ‘huis zittende armen’ door de Armenpoth, gesticht door Gerard van Culenborch.
Uitdeling van voedsel en goederen (brood, turf, geld, soms kolen en kleding) werd geregeld vanuit Caffeigne.

Mensen die oud en arm waren en niet meer voor zichzelf konden zorgen –ondanks de hulp van de Poth – waren slecht af. Een enkeling kon in het Pietersgasthuis terecht, maar de meesten waren aangewezen op hulp van familie of buren.

Graaf Antonie van Lalaing stichtte met zijn vrouw Elisabeth het Elisabethsgasthuis op de Lange Havendijk. In de volksmond het ‘Oudemannen- en vrouwenhuis’ genoemd. Het waren twaalf huisjes bewoond door ‘twaalf arme luden’. Toelatingseis: men moest niet meer in eigen onderhoud kunnen voorzien, moest 45  (!) jaar of ouder zijn,  uit de stad (‘onse lande”) komen, zelf geen bezit meer hebben, geen schulden en je mocht geen bedelaar zijn….Dat was allemaal wel streng.
Het leverde naast inwoning een uitkering van twaalf Culemborgse stuivers per maand op en iedere dag een haring, brood, erwten, olie en turf. In 1900 werd de uitkering vastgesteld op vier gulden per week. Soms werd er in de wintermaanden wat extra’s uitgekeerd.
 

Er wonen mensen van alle leeftijden, met en zonder handicap. Er zijn - naast een grand café/restaurant- een keur aan jeugd-, welzijns- en zorgvoorzieningen beschikbaar.


Lees en/of download het hele artikel van Jack van der Winkel