Culemborg zoals het was

Het leven in Culemborg

home Boeken Audio Film Over ons Nieuws Links

Over ons

De oude website www.culemborgzoalshetwas.nl van Jack van der Winkel was al sinds 2001 voor veel Culemborgers dé plek voor een breed aanbod van tekst, beeld en geluid over het Culemborg van vroeger.

De (papieren) uitgave van het magazine Het leven in Culemborg in 2012 en 2013 heeft de interesse voor Culemborg-zoals-het-vroeger-was alleen maar doen toenemen. De redactie van Het leven in Culemborg zag mogelijkheden om het concept met een website voort te zetten.

De optelsom was snel gemaakt: 1 + 1 = 1. In de Stichting Culemborgzoalshetwas is eind 2013 het werk van Jack van der Winkel samengebracht met de inhoud van Het leven in Culemborg.

Met een nieuwe website - maar onder de vertrouwde naam - zijn sindsdien alle (digitale) gegevens ook concreet samengevoegd en wordt enthousiast verder gewerkt aan het verzamelen, bewaren, beheren en toegankelijk houden resp. maken van tekst, beeld en geluid over Culemborg zoals het in de afgelopen 150 jaar was.

Jack van der Winkel is op 6 augustus 2018 overleden. In de maanden voor zijn overlijden heeft hij nog de presentatie - en de succesvolle ontvangst - van zijn bijnamen-bundel Aai beur het dak op kunnen meemaken. Ook heeft hij de redactie van Kijkend naar Culemborg (de uitgave van Genootschap Voet van Oudheusden ter gelegenheid van Culemborg 700) nog van waardevolle aanvullende informatie en advies kunnen voorzien.

Zijn bijdrage aan het verzamelen en openbaar maken van de geschiedenis van gewone Culemborgers was onvermoeibaar en onbetaalbaar.

Het huidige bestuur van de Stichting Culemborgzoalshetwas - tevens redactieraad van de website - bestaat uit:

Wilma Dehing, voorzitter

Ineke Molenaar, secretaris ad interim

Frank van Schutterhoef, penningmeester

Peter Schipper, lid

Nini Vonk-Wartena, lid

Alies Derwig, lid

Ariadna Cruz Velis, lid.

 

 

Weet u nog iets over Culemborg zoals het vroeger was, heeft u oude foto’s of ander materiaal? De redactie van Culemborgzoalshetwas hoort het graag!

Email: info@culemborgzoalshetwas.nl