Culemborg zoals het was

Het leven in Culemborg

home Boeken Audio Film Over ons Nieuws Links

Meubelfabriek Palumbus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onder de grotere meubelfabrieken die in Culemborg gevestigd waren, nam  de N.V. Luxe Meubelfabriek Palumbus een belangrijke plaats in. Toen het bedrijf in 1920 werd opgericht, werden hoofdzakelijk Oud-Hollandse meubelen  vervaardigd; later ging men over op de z.g. Jacobean- meubelen, Engelse  stijlmeubelen.

De crisisjaren gingen niet ongemerkt  voorbij aan het bedrijf. Maar na een  grondige reorganisatie werd met succes  ook kersenhouten, gestoffeerd meubilair op de markt gebracht.  Na de Tweede Wereldoorlog bestond  de productie in hoofdzaak uit moderne zit- en huiskamermeubelen in  het betere genre. Het bedrijf, dat zelf  zijn rondhout in grote hoeveelheden  zaagde, was gunstig gelegen en beschikte over voldoende eigen terrein voor  uitbreiding.

In maart 1939 brandde het oude  fabrieksgebouw af. Een nieuwe fabriek - geheel ingericht naar de eisen  des tijds - werd in september van dat  jaar in gebruik genomen. Het aantal  personeelsleden, dat in de loop der jaren  aanmerkelijk toenam, bedroeg uiteindelijk een kleine 80 man. Meubelfabriek  Palumbus leverde vooral aan de binnenlandse markt, maar ook heeft export  naar verschillende Europese landen en  overzeese gebiedsdelen plaats gehad. In  de jaren vijftig en zestig behoorde de  heer C. Dresselhuys tot de directie. De laatste directeur, W.B. Dresselhuys,  verkocht zijn aandelen in 1967 aan  boekhouder Henk Vermeulen. Deze  heeft het bedrijf nog tot rond 1980 voortgezet. Daarna is Meubelfabriek  Palumbus gesloten. De lege gebouwen  zijn nog tot 1991 blijven staan. In dat  jaar zijn ze gesloopt vanwege het bezoek van de koningin aan Culemborg:  de route van de Koninklijke stoet liep  langs de resten van de fabriek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron:  Nieuwe Tilburgsche Courant, woensdag 15 Maart 1939.
Culemborgse industrie begin jaren vijftig, collectie Ronald  Puister.  

 

De machines van de Palumbus

Meubelfabriek te Culemborg totaal door  brand verwoest
Zelfs de sigarenmakers van ‘Cadena’ kregen het te benauwd! Door kortsluiting is  gisterenmiddag om 5 uur brand ontstaan  in de meubelfabriek ‘Palumbus’ aan den  Lekdijk te Culemborg. Het personeel verliet inderhaast het pand,  met achterlating van kleeren. In een oogwenk stond de fabriek, welke geheel uit  hout was opgetrokken, in lichter laaie. Hoewel de vrijwillige brandweer spoedig  ter plaatse was, behoefde zij niet meer in  te grijpen, aangezien de vlammen reeds  hun
vernietigend werk hadden verricht.  Het verspreidde een zoodanige hitte, dat  de sigarenmakers van de sigarenfabriek  ‘Cadena’, die op een afstand van 150  meter aan het werk waren, niet verder  konden arbeiden. De fabriek welke een grootte had van 25  bij 25 meter, en drie etages telde, brandde  geheel uit, terwijl een groote hoeveelheid  hout en meubelen in vlammen opging. Ook 20 electromotoren werden door het  vuur vernield. De schade welke ongeveer f 50.900  bedraagt, wordt door verzekering gedekt.  Door dezen brand zijn 60 arbeiders werkloos geworden.

EEN HALVE TON SCHADE EN  60 ARBEIDERS WERKLOOS

 

 

Toen wij in 1961 trouwden zijn wij samen met de firma Van Leersum uit Wagenin- gen in Culemborg, bij de Palumbus, stoelen wezen uitzoeken. De stoelen die wij daar kochten waren van kersenhout. Wij gebruiken ze nog dagelijks en ze zijn nog in perfecte staat. Mijn vrouw en ik zijn rond de 80 jaar en bewaren goede herin- neringen aan de Palumbus.
Jacques en Riet Ruijgers