Culemborg zoals het was

Het leven in Culemborg

home Boeken Audio Film Over ons Nieuws Links

 

Poortgebouw Fortitudo

 

Decennialang lag de ingang van voetbalvereniging Fortitudo aan de Van  Hoyte- malaan. Vele generaties Fortianen betraden daar de voetbalvelden  via het zo genoemde poortgebouw.

Het bijzondere poortgebouw is in 1948  ontworpen door de bekende Culemborgse architect Th. A. Ausems en in  1949 gerealiseerd. De poort is nooit  helemaal volgens het ontwerp van Ausems uitgevoerd: volgens de ontwerptekening was er aan weerskanten nog  een ‘vleugel’. Die vleugels zijn er nooit  gekomen. Later is ook het originele  smeedijzeren toegangshek vervangen  door een eigentijdsere versie.

In 2011 stond het poortgebouw op  de nominatie om te worden gesloopt.  Maar op initiatief van VVD-raadslid  Yvonne Jacobs ging het sloopvoorstel van tafel. En dat niet alleen: het  college van B&W heeft zelfs besloten  om het poortgebouw aan te wijzen als  gemeen- telijk monument, vanwege de  cultuurhis= torische waarde. Volgens het  college kan het poortgebouw te zijner  tijd ook meer- waarde verlenen aan de  plannen voor her- ontwikkeling van  Sprokkelenburg. Het poortgebouw kan  dan zijn oorspronkelijke functie weer  terugkrijgen en funge- ren als toegang  naar het aangrenzende stadspark De  Plantage. Het stadspark is overigens  ook een gemeentelijk monument.

 

Wilma Dehing

 

Bron: website gemeente Culemborg