Culemborg zoals het was

Het leven in Culemborg

home Boeken Audio Film Over ons Nieuws Links

 

Wijbe Dirk Postma

Geboren  20 maart 1897 te Waalwijk

Overleden in 1973 te Culemborg

 

 

Dhr. Wijbe Dirk Postma is 20-03-1897 geboren te Waalwijk als zoon van de commandant van de Koninklijke Marrechaussee.
Hij vestigde zich als onderwijzer in 29-01-1917 te Rauwerdenhem (Poppingawier, gem Irnsum) en was al eerder naar  Oldeberkoop verhuisd vanuit Waalwijk.

Hij vertrok 03-05-1922 naar Culemborg en werd daar onderwijzer aan de stadsschool (was nog niet getrouwd). Hij ging in de Slotstaat wonen, nr. 9.
Hij trouwde  in 07-03 1924 met  Aleida Henderika Struijs uit ’s Gravenhage. Dhr. Postma werd  in januari van dat zelfde jaar al benoemd tot hoofdonderwijzer in Rauwerdenhem -Poppingawier (gem. Irnsum) in Friesland en verhuisde, na zijn huwelijk, daar naar toe..

Op 21- 03-1927 vertrok hij vanuit Irnsum naar Maurik waar hij ook weer hoofdonderwijzer werd tot februari 1937. In datzelfde jaar werd hij benoemd  tot hoofd van School-I op het Sint Janskerkhof in Culemborg en was woonachtig op Stationssingel 2.

Zijn eerste vrouw overleed in 1946 (48 jaar oud). Hij hertrouwde in 1948 met C.W. Fenijn in Zeist, maar bleef in Culemborg werken en ging later wonen hoek Beatrixstraat- Anthonie van Lalainglaan.

Op 31 maart 1962 nam dhr. W.D. Postma in de raadskelder van het stadhuis afscheid als hoofd van de school en werd de school “W. D. Postmaschool” genoemd.

Dhr. Postma is in 1973 overleden.

 

 

De heer Postma temidden van de zesde klas in 1939

De heer Postma bij de door het personeel gemaakte poppenkast van de Postmaschool.

De heer Postma bij zijn afscheidsreceptie.

De Postmaschool net voor de sloop in 1976.