Culemborg zoals het was

Het leven in Culemborg

home Boeken Audio Film Over ons Nieuws Links

 

Rommelpot

Jan Molenaar. Twee jongens en een meisje maken muziek, waarvan een op de rommelpot

 

‘Carnaval was van oorsprong het feest van Vastenavond dat vanaf de Middeleeuwen tot ver in de 18de eeuw in ons land werd gevierd. Voor het begin van de vastenpe- riode werden de bloemetjes nog eens flink buiten gezet. De zottenfeesten verdwe- nen in de loop der tijd, maar wat bleef was de ‘rommelpotterij’, waarbij kinderen langs de deuren gingen en daarbij bedelliedjes zongen. In het oosten van het land wordt de rommelpot foekepot genoemd.

 

Meer rommelpotliedjes:

Vrouwtje het is Vastenavond,
Ik kom niet thuis voor vanavond,
Ik kom niet thuis voor morgenvroeg,
Morgen vroeg is tijd genoeg.

.......

Ik heb nog een klein hoendertje
En dat moet er van de avond aan
Als ik mijn hoendertje braaien wil
Dan wordt mijn potje vuil
Als ik mijn potje schuren wil
Dan tintelt mijn duim
Als ik mijn duimpje warmen wil
Dan valt de schoorsteen in
Als ik mijn schoorsteen maken wil
Dan valt mijn deur in het slot
Als ik het slot verbreken wil
Dan val ik in het varkenskot
Mijn varken begon te zingen,
Mijn varken begon te springen,
Mijn varken heeft de rooie rok
Morgen ligt ie dood in het hok.

.......

Klein zieltje, klein zieltje
Zit achter de deur, hoe treurt hij zo zeur
Ik zal er niet treuren, hoe groot of ik word
Ik val op mijn knieën en bid er voor god
Dan is alles gedaan (bis)
Dan zal er de hemel wel open gaan.

.......

Rommelpotterij, rommelpotterij
Geef me een centje en ik ga voorbij
Geef me een appel of een peer
En je ziet me het jaar niet weer.

.......

Geeft wat om de rommelpot
‘t Is zo goed voor hutsepot
Van de liere, van de lare
Van de liere lierom la
Vrouwtje geeft op God’s gena
Geef wat spek en geef wat worst
Geef wat bier al voor de dorst
Geef ons ene rib of twee
Geef ons dat voor moeder mee
‘t Varken heeft een lange staart
‘t Is ook wel het eten waard
Karbonaden op den dis
Dan is ‘t thuis ook kerremis
Vrouwtje geef zo veel gij kunt
Hemelsvreugd wordt u gegund.

 

De versjes zijn in 1942 uit de mond van Culemborgers opgetekend

 

Als je de rommelpot- ters binnen liet, dan kon je genieten van het melancholische foeke-geluid en blije kindergezichtjes.