Culemborg zoals het was

Het leven in Culemborg

home Boeken Audio Film Over ons Nieuws Links

 

Stichting Samen Verder

Is voor velen vooral bekend door de bussen van Klaartje en het kringloopcentrum Bartje.
De Stichting werd officieel opgericht op 6 april 1978. Er was toen dringend behoefte aan dagopvang en begeleiding voor gehandicapten en ouderen. Daarnaast was er voor deze doelgroep ook een sterke vraag naar vervoer, bijvoorbeeld om in het weekend van het verpleeghuis Beatrix naar huis te worden vervoerd.


Gebrek aan activiteiten voor ouderen en de vraag naar vervoer brachten mevrouw Rina Schouten en Louis van Dam ertoe de hoofden bij elkaar te steken en al snel werd de taakverdeling duidelijk.
Zoals Louis van Dam destijds zei:  ‘Wij gaan iets doen voor ouderen. Ik zorg voor de centen en jij, Rina, voor de organisatie”.

De doelstelling van de stichting is:  “Het bevorderen en onderhouden van contacten van ouderen en minder validen met hun omgeving”..
Uitgangspunt was en is nog steeds om,  met inzet van vrijwilligers een aanbod van diensten te leveren aan ouderen,  waarin door professionele organisaties niet wordt voorzien.

Het project vervoer KLAARTJE,  is uitgegroeid tot een vervoersproject met vier bussen. Daarna kwam nog de instelling van BARTJE (in eerste instantie voor oud papier, later het kringloopcentrum wat o.a. zorgt voor de financien), DIENTJE, waarbij vrijwilligers ouderen behulpzaam zijn bij de boodschappen en kleine klusjes in huis.
Daarnaast kwam nog BELLA, de telefoonlijn die later opging in de LUISTERLIJN.
De maaltijdvoorziening van de gezamenlijke kerken werd overgenomen door de stichting onder het project TAFELTJE DEK JE en in 1981 startte FLOORTJE (naar Florence Nightingale)voor kleine zorgtaken aan huis.

GEERTJE, afgeleid van het woord geriatrie, is nog tot 1989 actief geweest totdat het Beatrix Verpleeghuis de dagopvang overnam. Als laatste loot aan de stichtingsstam wordt in juni 2008 TRIJNTJE gestart, dat hulp biedt bij treingebruik door gehandicapten.
 

Lees en/of download het hele artikel van Minke Wijkmans