Culemborg zoals het was

Het leven in Culemborg

home Boeken Audio Film Over ons Nieuws Links

 

Naar school tijdens de Tweede Wereldoorlog

Jack van der Winkel ging in september 1943 voor het eerst naar de openbare lagere school aan het St. Janskerkhof. Naast de “gewone” schoolherinneringen  zijn hem de  herinnering aan het afgaan van het luchtalarm bijgebleven en dat de kinderen dan allemaal onder de schoolbanken moesten kruipen.
In de klas sprak de schooljuffrouw, net als iedereen, nooit over Duitsers maar altijd over ‘Moffen’.

Buiten de school gebeurde er ook veel wat een schooljongen lang bij blijft. De lange rijen mensen die uit de grote steden in de omgeving van Culemborg voedsel kwamen kopen.
Zij moesten dan bijvoorbeeld met een zware zak aardappelen weer naar het station. Al snel gingen de jongens deze mensen tegemoet om mee te helpen om de vrachtjes voor een dubbeltje naar het station te vervoeren.

Het treinverkeer was soms ontregeld door inzet van extra vervoer door SS-ers, later vanwege de spoorwegstaking.
Het schoolgebouw werd gevorderd waardoor het onderwijs zich eerst verplaatste naar een ander gebouw waarna het vervolgens “thuis” schoolwerk werd. De klassen werden opgesplitst in kleine groepjes en er werd beurtelings bij iemand thuis les gegeven.

Tegen het eind van de oorlog waren de geallieerde legers opgerukt tot aan de Waal en werd Tiel beschoten, waardoor de inwoners van Tiel moesten vluchten. De aanblik van die stoet is Jack nog lang bijgebleven. Evenals de voedseldroppings door de geallieerden, later in de tijd.


Een indrukwekkend verhaal van een jongen in oorlogstijd.
 

Lees en/of download het hele artikel.