Culemborg zoals het was

Het leven in Culemborg

home Boeken Audio Film Over ons Nieuws Links

Canon van Culemborg

De canon van Culem- borg voert u langs de hoogtepunten van de Culemborgse geschie- denis. Klik hier en laat u verrassen.


Zie ginds komt De Stoomboot…

al 65 jaar in Culemborg


Sint Nicolaas arriveert in 1974 aan het veer


Wie is er niet mee opgegroeid? Het oer-Hollandse Sinterklaas- feest!  Ieder jaar komt de Sint weer per  boot naar ons land. En over de Lek  naar onze stad.
Aan het begin van de vorige eeuw werd het Sint Nicolaasfeest in Culemborg georganiseerd door diverse wijkverenigingen. Een echte intocht kende  men toen nog niet. Na de Tweede Wereld- oorlog vond men het belangrijk dat het ‘normale’ leven zo snel mogelijk weer werd opgepakt. De jeugd  moest het geluk weer terugvinden.  De Culemborgsche Courant uit 1945:  ‘Wij zullen hen met Sinterklaas laten  genieten van dit echte Vaderlandsche gebruik en zullen daarbij zelf weer een  van onze genoeglijke gezinsavonden  hebben waaraan wij in den afgeloopen  jaren zoo vaak behoefte hebben gehad.’  
In 1948 kwam het er ook écht van: de  toenmalige R.K. Arbeidersbeweging  en de R.K. Middenstandsvereniging  ‘De Hanze’ zorgden voor een heuse ontvangst in de haven en op het bordes  van het Oude Stadhuis. Sindsdien vindt  er in Culemborg ieder jaar een echte  intocht van
de Sint plaats. De organisatie werd later overgenomen door de CUMA (de Culemborgse Middenstands Actie).
De Verenigde Ondernemers Culemborg (VOC) hebben het Sinterklaasfeest  weten uit te breiden tot een waardig evene- ment voor jong en oud. Dit jaar - 2013 - zal de Sint voor de 65-ste keer  groots in Culemborg worden binnengehaald.
Mark Peters, bestuurslid Sint Comité Culemborg


Bronnen: Archief Culemborgse Courant, A. Verschoor, Regionaal Archief Rivierenland Met dank aan Theo van Dam en Fam. Van Zanten voor het fotomateriaal