Culemborg zoals het was

Het leven in Culemborg

home Boeken Audio Film Over ons Nieuws Links

 

Over stroomruggen, veen en moerassen

De Culemborgse bodem bestaat uit afzettingen van de Lek en oudere Rijntakken, waarvan de fossiele stroomruggen nog steeds als zodanig in het landschap te herkennen zijn.
Ongeveer twee miljoen jaar geleden begon het pleistoceen en wisselden ijstijden en warmere perioden (waarin het klimaat te vergelijken was met nu), elkaar af.
Door de landijsbedekking en de vorming van de stuwwallen, ontstaan door dikke ijsmassa’s die vanuit Scandinavië het zand en grind in de bodem opdrukten, werden de grote rivieren gedwongen naar het westen af te buigen. Dat waren zogeheten ‘vlechtende’ rivieren met talrijke, zich verplaatsende beddingen. Zij vielen ’s winters droog en transporteerden in het voorjaar enorme hoeveelheden smeltwater. Vanwege de lage temperatuur groeiden er op het land nauwelijks planten en was er amper dierlijk leven.
Hierna ving het holoceen aan waardoor het karakter van de rivieren veranderde. Er kwamen meanderende (kronkelende) rivieren en op het land ontstond een gesloten bosgebied. Door het voortdurend afzetten van klei en zand kreeg de rivier de neiging om zijn stroomrug steeds verder op te hogen.
Op die verhogingen werden de eerste nederzettingen later een feit.

Lees en/of download het hele artikel over de stroomruggen