Culemborg zoals het was

Het leven in Culemborg

home Boeken Audio Film Over ons Nieuws Links

 

Culemborgs volksleven in de negen- tiende eeuw.

Verhalen van Otto de Beus,  Redactie: Jack van der Winkel, Yvonne Jacobs, Hans Lä- gers. Uitgebracht onder auspiciën van het Oudheidkundig Genootschap A.W.K. Voet van Oudheusden . Culemborg 2000. Grafi- sche verzorging: Hans Bassa, Culemborg. Druk; Jacobs Repro, Culemborg. ISBN 90 8049981 2

 

Otto de Beus publiceerde onder het pseudoniem Johan van Redichem van 1934 tot 1959 een groot aantal verhalen in de Culemborgse Courant. Deze verhalen spelen zich meren- deels af in de sloppen en stegen van Culemborg aan het eind van de 19e eeuw.
Otto de Beus was een zeer geëngageerd vakbondsman en politicus. Zijn sociale bewo- genheid klinkt door in zijn verhalen. Onbewust heeft hij een stuk geschiedenis geschreven dat meestal wordt onderbelicht.