Culemborg zoals het was

Het leven in Culemborg

home Boeken Audio Film Over ons Nieuws Links

Joodse inwoners

Herenstaat 7

Kattenstraat 10

Kattenstraat 14

Kattenstraat 17

Kolfbaan 4

Markt 7

Markt 23

Markt 47

Nieuwstraat 42

Oude Vismarkt 10 bis

Oude Vismarkt 11

Tollenstraat 1

Tollenstraat 7

Westersingel 82

Zandstraat 22

Zandstraat 30

Zandstraat 35

 

Politiek/Verzet

Het Jach 15

Hoge Dorp 11

Rijksstraatweg 9

Rijksstraatweg 11

Van Pallandtdreef 3

Stolpersteine Culemborg

Wandelroute

IVanuit het Stadhuis linksaf; u bent nu op de:
 

Oude Vismarkt 10 bis
Oude Vismarkt 10a (vroeger 10bis) is boven de winkel.Betty Sara Löbschen is uit het Barbaraziekenhuis gehaald op 9 april 1943.

Oude Vismarkt 11
Sara Karoline Seckl-Mautner werd in de oorlog vermoord in Sobibor. Haar zoon Karl Seckl overleefde de oorlog doordat hij kon onderduiken.
 

Op het kruispunt (de 4 hoeken)even rechtdoor:

Tollenstraat 1
Mozes Wolff staat bij de burgerlijke stand genoteerd als kantoorbediende. Mozes stierf in Westerbork, zijn zus Rebecca in Sobibor..
In een brief van de burgemeester van 1 april 1943, trachtte deze voor beiden tevergeefs vrijstelling te krijgen.

Tollenstraat 7 In de Tollenstraat 7 was de smederij en winkel van de familie Saltzherr gevestigd. Bij hen in dienst ( met kost en inwoning) was de smidsknecht Isodoor Coronel uit Amsterdam. Hij wilde emigreren naar Israël en is bij het afscheid nemen van zijn moeder in Amsterdam samen met zijn moeder opgepakt.

Weer terug en rechtsaf naar

Kattenstraat 10

De manufacturenhandel in Kattenstraat 12 was eigendom van Louis Bernhard en Bernhard David Wijsenbeek. In 1921 kwam hun oom Samuel namens de Vrijheidsbond in de gemeenteraad. Hij is gemeenteraadslid gebleven tot december 1940, toen hij zich onder druk van de Duitse bezetting moest terugtrekken. Samen met zijn eveneens ongehuwde zuster Flora woonde hij naast de winkel in de Kattenstraat 10.


Kattenstraat 14

Johanna David Wijzenbeek, woonde met haar zoons Louis en Bernhard aan de andere kant van de winkel op nummer 14. Johanna is samen met haar zoons omgekomen in Sobibor.
Johanna is op 9 april 1943 overgebracht naar Vught. De zoons zijn waarschijnlijk daarna op eigen gelegenheid naar Vught gegaan.

Kattenstraat 17
Gabriel Benjamin Walg  woonde hier met zijn broer Ruben..De broers dreven samen een slagerij. Gabriel was de veekoper, Ruben deed de slagerij. In 1927 traden zij uit de gemeente. Ruben trouwde met een protestants meisje, hij overleefde de oorlog. Gabriel werd vermoord in Sobibor..
Hun grootvader legde eerste steen voor de nieuwe synagoge.

Aan het einde linksaf

Herenstraat 7
Meijer Alexander Merts was voddenkoopman en handelaar in gebruikte spullen. Zowel Meijer Alexander als zijn vrouw Roosje Bacharach zijn in Sobibor omgekomen. Zij woonden in het huisje van de ouders van Meijer Alexander.

Nu de Herenstraat helemaal uit lopen, links aanhouden, parkeerplaats aan uw rechterhand, de molen passeren en dan rechtsaf, de Burg.Keestrasingel op.

Kolfbaan 4
Hier aan de stadsgracht stond een rijtje huisjes. Op nummer vier woonde Saartje van Spier (achter de bomen). Het pad voor deze huisjes heette de Kolfbaan. In de jaren zeventig van de vorige eeuw zijn de huisjes gesloopt.

Over het water ( de oude stadsgracht) rechtsaf

Westersingel 82

Maurits Gans woonde met zijn tweede vrouw en drie kinderen op de Westersingel 82. Maurits was belastingontvanger in Culemborg. Hij zat met zijn vrouw ondergedoken op de Triosingel en beide hebben evenals hun dochter Hanny, de oorlog overleefd. Zijn beide kinderen uit zijn eerste huwelijk, Salomon en Henri, zijn in 1944 opgepakt in Bennekom (verraden) en in Auschwitz omgekomen. Henri Gans was een getalenteerd dammer. Hij had een heel groot eindspelcomponist kunnen worden.

Terug de Westersingel volgen.Tweede linksaf (=Prijssestraat), eerste rechts ( = Westerwal), tweede links =Nieuwstraat.

Nieuwstraat 42

Manuel was uitdrager en handelaar in lompen en oud ijzer. In april 1935 ging hij failliet, maar bij de Nieuwjaarsadvertenties in 1936 in de Culemborgse Courant was hij weer present.. Manuels vrouw had in de voorkamer een winkeltje, waar zij kant verkocht. Zij hadden twee zonen en een dochter Sanny, maar Sanny is nooit aangegeven bij de Burgelijke Stand. Zij heeft Bergen-Belsen overleefd en is via Zweden naar Nederland teruggekeerd
 

Aanhet eind van de Nieuwstraat rechts aanhouden , u komt op de Boerenstraat.In de scherpe bocht linksaf. U bent nu op de Zandstraat.

Zandstraat 22

De familie Van Gelderen werd geboren in Rotterdam en is van daaruit op 2 juli 1940 naar Culemborg gekomen. De vader was koopman in onroerende goederen. Zij zijn begin oktober 1942 opgehaald. De jongste van dit gezin, een baby, was niet aangegeven bij de Burgerlijke Stand, waarschijnlijk bewust. Toen het gezin werd opgehaald werd de baby meegenomen door een buurvrouw. De baby werd naar een ander adres gebracht en heeft daardoor de oorlog overleefd.

Zandstraat 30

Marcus Elias van Spier werkte in de slagerij van zijn vader op Zandstraat 35. Sara Brommet was op 21 juni 1922 naar Culemborg


Zandstraat 35

Abraham van Spier en Co, vleeshouwers, Zandstraat 35. “Co” was de neef van Abraham, Marcus van Spier. Ook de zoon van Abraham, Marcus (Zandstraat 30) werkte in de zaak.

U gaat rechtdoor, de Varkensmarkt over, aan het eind is de Jodenkerkstraat

De voormalige synagoge staat aan het eind van dit straatje.

Weer terug naar het punt waar u de Varkensmarkt verliet, rechtsaf de Binnenpoort onderdoor

Markt 47

De broers Gabriël en Dries Wijsenbeek dreven op Markt 47 een slagerij. In de tuin achter de slagerij stond de koosjere worstfabriek. Hun zus Rosetta woonde in 1942 in Almelo, maar is vanuit Culemborg gedeporteerd.

Markt 23

Jetta de Beer-Frank was in 1898 getrouwd met Hyman de Beer. Ze werd op 9 april 1943 uit het Algemeen Ziekenhuis aan de Dokter Hockesingel gehaald en gedeporteerd.
Jetta is een week later in Sobibor omgekomen. Haar zoon Louis heeft, evenals zijn vrouw, de oorlog overleefd. Hij was ondergedoken op een boerderij in de buurt.

 

Markt 7
Hermann Aussen (loodgieter) is in 1937 vanuit Zutphen met zijn gezin naar Culemborg gekomen. Aan het begin van de oorlog zijn zij in het pand Markt 7 getrokken.

 

Start

Home      Gunter Demnig      Stolpersteine      Wandelroute