Culemborg zoals het was

Het leven in Culemborg

home Boeken Audio Film Over ons Nieuws Links

De watertoren In Culemborg is ont- worpen door Visser & Smit Hanah en is gebouwd in 1911. De watertoren heeft een hoogte van 35 meter en een waterreservoir van 200 m3. In 1972 is de toren gerenoveerd. Vanwege instortingsgevaar is aan de bovenzijde van de toren het metsel- werk verwijderd en daarvoor is een aluminium wand in de plaats geko- men. Door zijn hoogte is de toren nog steeds een markante verschij- ning in het Culemborgse straatbeeld.

 

Watertoren

In de zomer van 2005 is de toren  buiten gebruik gesteld en sindsdien  zijn er al heel wat plannen geopperd,  maar steeds waren er regels die een herbe- stemming in de weg stonden. In water- wingebieden gelden strenge regels om de bodem en daarmee de kwaliteit van het drinkwater te beschermen. Momenteel wordt er nog steeds druk bezocht naar gegadigden voor herge- bruik van de toren.

Bewoners van de naastliggende nieuw- bouw-eco-wijk maken zich er sterk voor dat een overheidsinstantie ooit  zal be- sluiten om de bovenkant van de mooie, oude toren in oude staat terug  te bren- gen. De toren staat in een fraai gelegen stukje binnen de wijk, met oude nog aan- wezige waterbekkens en  een prachtige boomgaard erom heen.

Frank van Schutterhoef en Jack van der Winkel