Culemborg zoals het was

Het leven in Culemborg

home Boeken Audio Film Over ons Nieuws Links

De Witte Raaf

Uitgebracht onder auspiciën van het Genootschap A.W.K. Voet van Oudheus- den. Culemborg 2004. Redactie: Jaap Borggreve, Hans Lagers en Jack van der Winkel.  Eindredactie: Yvonne Jacobs-Lommers. Grafische verzorging: Studio Bissau Culemborg. Druk: Jacobs Repro, Culemborg. ISBN: 90-804998-8-9

 

 

Tussen het najaar van 1963 en de zomer van 1965 verschenen er in de Culemborgse Courant regelmatig interviews met oudere Culemborgers.  Het genootschap A.W.K. Voet van Oudheusden heeft 37 van deze interviews verzameld en gebundeld in een handzaam boekje met als titel De Witte Raaf.
Na veertig jaar hebben deze artikelen nog niets van hun oorspronkelijke waarde verloren. De geïnterviewden van toen vertellen over hun schooltijd, hun werk en hun liefhebberijen.