Culemborg zoals het was

Het leven in Culemborg

home Boeken Audio Film Over ons Nieuws Links

Van ondermaatse verpleging naar gespecialiseerde ziekenhuiszorg

In 1859 kwam de Culemborgse Courant met het bericht dat Culemborg de ongezondste gemeente in Gelderland was. De  Vereniging tot wering van het misbruik van sterke drank gaf in een eerste reactie  de jenever de schuld. Goed bier voor de arbeiders zou de gezondheidstoestand  zeker verbeteren. Dat alcohol het lichaam ondermijnde had men toen al wel begrepen. Maar dat vooral honger, slechte woonomstandigheden, lange werktijden en gebrek aan kennis de grote veroorzakers waren van de slechte gezondheidssituatie, wist men toen nog niet. Net zo min als men op de hoogte was van allerlei besmettingen.
De gemeenteraad stelde in 1860 een commissie in, die moest onderzoeken of de inkomsten van het ‘Algemeen Armenbestuur’ nuttig konden worden besteed. Het onderzoek leidde tot de conclusie dat er grote behoefte was aan een ziekenhuis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees en/of download het hele artikel